Hässleholms kommun

Takkupa

Takkupor som innebär ingrepp i bärande konstruktion eller upptar mer än halva takfallet är bygglovspliktiga inom detaljplanerat område.

Skicka med följande handlingar

Situationsplan
Planritning
Sektionsritning
Fasadritning

Undantag för en- och tvåbostadshus

Läs om attefallstakkupa. Länk till annan webbplats.

Bygger du större än så behöver du söka bygglov.

Inom detaljplan

Takkupor som innebär ingrepp i bärande konstruktion eller upptar mer än halva takfallet är bygglovspliktiga.

Utanför detaljplan

Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse får du uppföra mindre takkupor utan bygglov - så länge det inte blir dominerande i förhållande till huvudbyggnaden.

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Beställ blanketten"Ansök om bygglov" eller "Anmälan" hos kontaktcenter.

E-post till kontaktcenter@hassleholm.se

0451-26 70 00

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: