Hässleholms kommun

Takkupa

Takkupor som innebär ingrepp i bärande konstruktion eller upptar mer än halva takfallet är bygglovspliktiga inom detaljplanerat område.

Skicka med följande handlingar

Kartutdrag
Planritning
Sektionsritning
Fasadritning

Undantag för en- och tvåbostadshus

Läs om attefallstakkupa. Länk till annan webbplats.

Bygger du större än så behöver du söka bygglov.

Inom detaljplan

Takkupor som innebär ingrepp i bärande konstruktion eller upptar mer än halva takfallet är bygglovspliktiga.

Utanför detaljplan

Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse får du uppföra mindre takkupor utan bygglov - så länge det inte blir dominerande i förhållande till huvudbyggnaden.

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Behöver du hjälp med blankett istället för e-tjänst?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: