Hässleholms kommun

Inreda ytterligare bostad, enbostadshus

Attefallsreglerna gör att du inte behöver bygglov för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Du behöver i stället göra en anmälan och få ett startbesked för att få börja bygga samt ett slutbesked för att få ta den nya bostaden i bruk.

Skicka med följande handlingar:

Kartutdrag
Planritning
Sektionsritning

Inom och utanför detaljplan

Attefallsreglerna gör att det inte krävs bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. Det krävs i stället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga samt ett slutbesked för att få ta den nya bostaden i bruk.

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att inreda ytterligare bostad utan bygglov:

  • Det ska finnas ett befintligt enbostadshus.
  • Om det redan finns två bostäder i huset får du inte inreda ytterligare en bostad.
  • Åtgärden får inte genomföras i en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefull.

Fasadändring kan kräva bygglov

Om det blir nödvändigt att ta upp nya fönster eller dörrar kan du behöva bygglov för detta. Detta gäller enbart inom detaljplan.

Läs mer om fasadändringar

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Behöver du hjälp med blankett istället för e-tjänst?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: