Hässleholms kommun

Komplementbyggnad

En komplementbyggnad kan exempelvis vara garage, carport, förråd, gäststuga, vedbod, växthus eller bastu. Komplementbyggnaden ska alltid vara ett komplement till bostadshuset.

Skicka med följande handlingar

Enkel nybyggnadskarta (inom detaljplan)
Enkel nybyggnadskarta utan höjder (utanför detaljplan)
Planritning
Sektionsritning
Fasadritning

Undantag för en- och tvåbostadshus

En komplementbyggnad kan antingen kräva bygglov eller vara lovbefriad. Friggebod och attefallshus är exempel på lovbefriade komplementbyggnader.

Läs om attefallshus

Läs om friggebod

Inom detaljplan

Du måste ansöka om bygglov och få startbesked om du ska bygga en komplementbyggnad inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse.

Utanför detaljplan

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga komplementbyggnader utan bygglov eller anmälan om följande förutsättningar uppfylls:

  • Komplementbyggnaden/byggnaderna får inte dominera över befintligt bostadshus på fastigheten, den får till exempel inte vara större eller högre.
  • Byggnaden/byggnaderna får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.
  • Hela komplementbyggnaden ska uppföras i bostadshusets omedelbara närhet, det vill säga inom 25 meter.

Strandskydd och annan lagstiftning

Sök dispens från strandskyddet om du ska bygga en komplementbyggnad i ett område med strandskydd.

Tänk på att det kan krävas tillstånd enligt annan lagstiftning, som kulturmiljölag och väglag.

Ritningsexempel

Komplementbyggnad Pdf, 1.5 MB.

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Behöver du hjälp med blankett istället för e-tjänst?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: