Hässleholms kommun

Riva byggnad/del av byggnad

Om du ska riva en byggnad eller en del av en byggnad behöver du oftast rivningslov. Läs mer om vad som gäller nedan.

Skicka med följande handlingar

Kartutdrag
Materialinventering inför rivning Pdf, 275.9 kB.

Inom detaljplan

Vid rivning av byggnader och del av byggnad behöver du söka rivningslov. Byggnader som inte kräver bygglov vid uppförandet (som attefallshus och friggebodar) får du riva utan rivningslov.

Utanför detaljplan

Du behöver göra en rivningsanmälan för rivning av verksamhetslokaler, bostadshus och dylikt.

Innan du påbörjar rivning av byggnad eller del av en byggnad behöver du ett startbesked.

För att få startbesked ska du lämna in en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Byggnader som inte kräver bygglov vid uppförandet får du riva utan rivningsanmälan. Det gäller exempelvis ekonomibyggnader och komplementbyggnader till bostad.

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Behöver du hjälp med blankett istället för e-tjänst?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: