Hässleholms kommun

Fasadändring, flerbostadshus, industrier, verksamheter

Inom detaljplan behöver du oftast söka bygglov om du ska göra fasadförändringar på flerbostadshus, industrier och verksamhetslokaler.

Skicka med följande handlingar

Kartutdrag
Fasadritning

Inom detaljplan

Sök bygglov om du ska göra fasadförändringar på flerbostadshus, industrier och verksamhetslokaler.

Det behövs inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård .

Utanför detaljplan

Du behöver inte söka bygglov för fasadändringar på flerbostadshus, industrier och verksamhetslokaler utanför detaljplan.

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Behöver du hjälp med blankett istället för e-tjänst?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: