Hässleholms kommun

Garage och förråd

Du kan behöva söka bygglov om du ska bygga ett nytt garage, carport eller förråd. Läs gärna informationen här innan du skickar in din ansökan.

Skicka med följande handlingar

Enkel nybyggnadskarta (inom detaljplan)
Enkel nybyggnadskarta utan höjder (utanför detaljplan)
Planritning
Sektionsritning
Fasadritning

Undantag för en- och tvåbostadshus

Det här gäller för attefallshus

Det här gäller för attefallstillbyggnad

Inom detaljplan

Sök bygglov om du ska bygga ett nytt garage, carport eller förråd inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse.

Utanför detaljplan

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du uppföra komplementbyggnader utan bygglov eller anmälan om följande förutsättningar uppfylls:

  • Komplementbyggnaden/byggnaderna får inte dominera över befintligt bostadshus på fastigheten, den får till exempel inte vara större eller högre.
  • Byggnaden/byggnaderna får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.
  • Hela komplementbyggnaden ska uppföras i bostadshusets omedelbara närhet, det vill säga inom 25 meter.

Strandskydd och annan lagstiftning

Sök dispens från strandskyddet om du ska bygga en komplementbyggnad i ett område med strandskydd.

Tänk på att det kan krävas tillstånd enligt annan lagstiftning, som kulturmiljölag och väglag.

Ritningsexempel

Nybyggnad av garage Pdf, 1.4 MB.

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Behöver du hjälp med blankett istället för e-tjänst?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: