Hässleholms kommun

Ändra användning

Om du ska ändra användningssättet av en byggnad eller del av byggnad behöver du söka bygglov och få startbesked innan du får påbörja åtgärden. Läs mer om vad som gäller nedan.

Skicka med följande handlingar

Kartutdrag
Planritning
Sektionsritning
Fasadritning
Verksamhetsbeskrivning

Inom och utanför detaljplan

Om du ska ändra användningssättet av en byggnad eller del av byggnad behöver du söka bygglov och få startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Vad är ändrad användning?

Det kan vara att till exempel öppna butik i en industrilokal eller att öppna massageverksamhet i en del av ett bostadshus eller garage. Användningssättet av lokalen ändras alltså.

Tänk på att bygglov för ändrad användning krävs oavsett om du behöver utföra några byggnadsarbeten i lokalen eller inte.

Vill du dela in en befintlig bostadsbyggnad i fler lägenheter eller anpassa en befintlig industrilokal för fler separata verksamheter krävs bygglov och startbesked innan åtgärden får påbörjas.

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Behöver du hjälp med blankett istället för e-tjänst?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: