Hässleholms kommun

Altan eller balkong, inglasning

Du kan behöva söka bygglov om du ska glasa in din befintliga altan, uteplats eller balkong inom detaljplan. Eftersom byggnadens volym ökar ses inglasningen som en tillbyggnad.

Skicka med följande handlingar

Kartutdrag
Planritning
Sektionsritning
Fasadritning

Inom detaljplan

Eftersom byggnadens volym ökar ses inglasningen som en tillbyggnad. Du behöver därför söka bygglov om du ska glasa in din befintliga altan, uteplats eller balkong om den är större än 15 m².

Är din altan, uteplats eller balkong mindre än 15 m² behöver du göra en anmälan. Läs om vad som gäller på attefallstillbyggnad.

Attefallstillbyggnad

Utanför detaljplan

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du utföra dessa åtgärder utan bygglov eller anmälan om följande förutsättningar uppfylls:

De får inte dominera över befintligt bebyggelse på fastigheten.
De får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Behöver du hjälp med blankett istället för e-tjänst?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: