Hässleholms kommun

Fasadändring, en- och tvåbostadshus

Inom detaljplan kan du behöva söka bygglov om du ska byta tak, måla om huset i en annan färg eller på annat sätt ändra en byggnads utseende. Läs mer om vad som gäller nedan.

Skicka med följande handlingar

Kartutdrag
Fasadritning

Utanför detaljplan

Yttre ändringar av byggnader kräver varken bygglov eller anmälan.

Inom detaljplan

Sök bygglov om du inom detaljplanelagt område ska:

  • Ändra fasaden så att den får ett nytt utseende, till exempel från tegel till puts.
  • Ändra takmaterial eller kulör.
  • Ändra storlek, indelning eller ta upp nya fönster- och dörröppningar. Även byte av material på dörrar och fönster kan medföra att husets karaktär förändras och därmed kräva bygglov.
  • Sätta väggar på en befintlig carport eller en uteplats under tak.
  • Väsentligt förlänga takutsprång eller takfot.

Det finns undantag från lovplikten, se nedanstående två rubriker.

När du ska måla om huset

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom område med detaljplan behöver du varken söka bygglov eller göra en anmäla för att byta kulör, förutsatt att karaktären inte ändras väsentligt. Du behöver till exempel inte ansöka om bygglov om du målar huset i samma eller liknande kulör som den tidigare

Är ditt hus en del av ett gruppbebyggt område behöve du dock både bygglov och startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Är din fastighet utpekad eller ligger inom ett område som är utpekat som bevarandevärt i detaljplan så är alla underhållsarbeten (även målning) anmälningspliktiga. Du behöver då ett startbesked innan du får påbörja detta.

Ändring av fasad och tak

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom område med detaljplan behöver du varken söka bygglov eller göra en anmälan för att ändra material på fasad och tak förutsatt att karaktären inte ändras väsentligt.

Är ditt hus en del av ett gruppbebyggt område behöver du både bygglov och startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Behöver du hjälp med blankett istället för e-tjänst?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: