Hässleholms kommun

Trädfällning

Du behöver ansöka om marklov om du ska fälla träd där det finns marklovsplikt i detaljplanen.

Skicka med följande handlingar

Situationsplan där trädet/träden som ska fällas är markerade.

Fotografi på trädet/träden.

Utlåtande från arborist.

Inom detaljplan

Sök marklov om du ska:

  • Fälla träd där man i detaljplan har infört marklovsplikt för trädfällning.

Utanför detaljplan

Du behöver aldrig söka marklov för att fälla träd utanför detaljplanerat område.

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Beställ blanketten"Ansök om marklov" hos kontaktcenter.

E-post till kontaktcenter@hassleholm.se

0451-26 70 00

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: