Hässleholms kommun

Avfall och återvinning

Kommunen ansvarar via Hässleholm Miljö för transport och behandling av ditt hushållsavfall. Företag och verksamheter måste ha ett avtal med Hässleholm Miljö för upphämtning av hushållsavfall.

Frågor och kontakt

Har du frågor om sophämtning, avgifter, källsortering, tömning av kärl och återvinningscentraler, gå in på Hässleholm MIljös webbplats eller kontakta Hässleholm Miljös kundtjänst.

Hässleholm Miljös webbplats Länk till annan webbplats.

Telefon 0451-26 82 00

E-post till hassleholmmiljo@hassleholm.se

Sorteringsguide

Du vet väl att allt avfall sorteras och återvinns på bästa sätt i kommunen. Det är anledningen till att Hässleholm utsågs till årets miljökommun år 2012 av Avfall Sverige.

Är du osäker på hur du sorterar?

Sorteringsguiden finns här Länk till annan webbplats.

Återvinningscentraler

Hässleholm Miljö har sex bemannade återvinningscentraler som tar emot källsorterat avfall. Vankiva återvinningscentral är störst och finns på Hässleholms Kretsloppscenter i Vankiva. Övriga återvinningscentraler i kommunen finns i Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe och Vinslöv.

Farligt avfall, grovavfall och elavfall

På återvinningscentralerna som nämns ovan kan du även lämna ditt grovavfall, elavfall och farliga avfall.

Ansöka och anmäla

Vissa ärenden gällande avfall hanteras av miljö- och stadsbyggadsförvaltningen. Det gäller bland annat ärenden om slam och latrinavfall från torrtoaletter, ansökan om uppehåll i avfallshämtning samt anmälan om kompostering av matavfall.

Information om slam och avfall från torrtoaletter

Egen kompost

Anmäl kompostering av matavfall Pdf, 362.2 kB.

Nedskräpning

Tekniska förvaltningen ansvarar för att hålla de offentliga platserna i god ordning, det vill säga gator, parker och torg.

Vill du göra en felanmälan om nedskräpning, använd formuläret via länken nedan.

Gör en felanmälan

För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Beställ blanketterna "Ansök om uppehåll i avfallshämtning" och "Anmäl kompostering av matavfall" hos Kontaktcenter.

E-post till kontaktcenter@hassleholm.se

0451-26 70 00

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: