Hässleholms kommun

Vatten och avlopp

 • Eget dricksvatten

  Här kan du bland annat läsa om hur ofta du bör ta prover på vattnet om du har egen brunn.

 • Grundvatten

  Här kan du läsa om grundvattnet i vår kommun.

 • Installera torrtoalett och ta hand om avfallet

  Förmultningstoalett eller utedass är i vissa lägen ett bra alternativ till vattentoalett. Du behöver göra en anmälan om du vill installera en förmultningstoalett eller liknande.

 • Nytt eget avlopp

  Ska du anlägga ett nytt eget avlopp? Här hittar du information om vad du bör tänka på och hur ansökningsprocessen går till.

 • Om du måste koka dricksvattnet

  Så gör du om du måste koka dricksvattnet av olika anledningar.

 • PFAS

  PFAS rapporterades i fisk i Finjasjön 2019. Ett av ämnena (PFOS) i gruppen PFAS påträffades då i varierande halter i samtliga sex undersökta fiskar.

 • Sköt om ditt avlopp

  Har du ett enskilt avlopp, eller går i tankar på att köpa en fastighet med enskilt vatten och avlopp? Här hittar du information om vad du bör tänka på.

 • Slamtömning

  Du som har ett eget avlopp med slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk är ansvarig för att dessa anordningar slamtöms minst en gång om året. Avloppsanläggningar som inte har ansluten vattentoalett omfattas inte av detta krav.

 • Vattenskyddsområde

  Vattenskyddsområden skyddar vårt dricksvatten. Här får du veta mer.

 • Översvämning

Hitta snabbt

Självservice

Behöver du hjälp med e-tjänsterna?

Hör av dig till oss på kontaktcenter.

Nyheter för bygga bo och miljö