Hässleholms kommun

Sköt om ditt avlopp

Har du ett enskilt avlopp, eller går i tankar på att köpa en fastighet med enskilt vatten och avlopp? Här hittar du information om vad du bör tänka på.

Testa ditt avlopp

Lär dig mer och bedöm din befintliga anläggning med stöd från Avloppsguiden. De har förklarande filmer och checklista för kontroll av markbaserade anläggningar med mera.

Avloppsguidens stöd för att testa ditt avlopp Länk till annan webbplats.

Sköt om ditt avlopp

Ta del av Avloppsguidens information om grunderna för hur du kan sköta om ditt avlopp.

Avloppsguiden om hur du sköter ditt avlopp Länk till annan webbplats.

Gödsla med urin och latrin på egen tomt

Du kan bidra till naturens kretslopp på din egen tomt med näringen från dina toalettbesök.

Installera torrtoalett och ta hand om avfallet

Avloppsguiden om att gödsla med urin och latrin på egen tomt Länk till annan webbplats.

Spola rätt

Du kan själv påverka avloppsvattnets kvalitet. Genom att inte tillföra onödiga föroreningar, blir avloppsvattnet renare och lättare att behandla.

Avloppsguiden tips om hur du kan påverka avloppsvattnets kvalitet Länk till annan webbplats.

Åtgärda ditt avlopp

Förr eller senare behöver din avloppsanläggning åtgärdas på något vis. Vilken typ av åtgärd beror på hur känslig omgivningen är och vilken anläggning du har.

Det kan finnas flera skäl till att åtgärda en befintlig avloppsanläggning:

  • anläggningen fungerar inte som det är avsett
  • miljö- och stadsbyggnadsnämnden har förbjudit utsläpp till befintlig anläggning
  • ändrade vanor i hushållet
  • en önskan om att bygga ut eller på annat sätt ändra standarden.

Läs mer om vad som gäller på Nytt eget avlopp.

Nytt eget avlopp

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: