Hässleholms kommun

Visselblåsarfunktion

Du som är anställd eller har varit anställd i Hässleholms kommun kan anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i Hässleholms kommun till kommunens visselblåsarfunktion. Du som anmäler kan vara anonym.

Det här är Hässleholms kommuns visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktionen är avsedd för misstänkta missförhållanden och oegentligheter inom Hässleholms kommuns förvaltningar och bolag. Det kan vara något som gjorts felaktigt. Eller något som inte gjorts, men som skulle ha gjorts.

Din anmälan ska vara saklig och dina uppgifter korrekta.

Visselblåsning i Hässleholms kommuns bolag

Hässlehem - Visselblåsning Länk till annan webbplats.

Hässleholm miljö AB - Visselblåsning Länk till annan webbplats.

Hässleholms industribyggnadsaktiebolag - Visselblåsning Länk till annan webbplats.

Hässleholms Fibernät AB - Visselblåsning Länk till annan webbplats.

Så fungerar visselblåsarfunktionen

När ett tips kommer in till den externa mottagningsfunktionen görs en första bedömning av ärendet. Därefter lämnas det över till en granskningsgrupp med en rekommendation om fortsatt utredning eller avskrivning.

Du kan vara anonym

Om du vill vara anonym ska du inte lämna några uppgifter som avslöjar din identitet till den externa mottagningsfunktionen eller utredningsfunktionen.

En anmälan till visselblåsarfunktionen blir alltid en allmän handling. Däremot är det inte säkert att den blir offentlig, det kan finnas uppgifter som skyddas av sekretess. Namnet på den som anmäler skyddas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

När du kan använda visselblåsarfunktionen

Anmälan till visselblåsarfunktionen kan till exempel handla om uppgifter om allvarliga oegentligheter som rör bokföring, revision, mutor, ekonomisk brottslighet. Det kan också handla om andra allvarliga oegentligheter som handlar om människors liv och hälsa, till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

När du inte kan använda visselblåsarfunktionen

Felanmälan av exempelvis belysning, gator och liknade ska inte lämnas via visselblåsarfunktionen. Dessa synpunkter lämnas via:
Felanmälan Länk till annan webbplats.

Om du som är anställd har klagomål som rör dina personliga förhållanden eller missnöje med din arbetssituation kan inte heller använda visselblåsarfunktionen. Kontakta din närmsta chef eller personalavdelningen.

Övriga synpunkter och klagomål som rör kommunen anmäls på denna sida:
Synpunkter och klagomål Länk till annan webbplats.

Vem som kan använda visselblåsarfunktionen

Du som är anställd i kommunen, men även före detta anställda, arbetssökande, praktikanter, uppdragstagare och företag som utför arbete här.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: