Hässleholms kommun

Installera torrtoalett och ta hand om avfallet

Förmultningstoalett eller utedass är i vissa lägen ett bra alternativ till vattentoalett. Du behöver göra en anmälan om du vill installera en förmultningstoalett eller liknande.

Anmäl om du installerar torrtoalett

Vill du installera en torrtoalett behöver du anmäla det ill miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Exempel på torrtoaletter är:

 • utedass
 • mulltoalett
 • förbränningstoalett
 • förpackningstoalett med eller utan urinseparering.

Om du inte anmält installation av torrtoalett kan du göra det i efterhand. Om det inte är gjort ställer miljö- och stadsbyggnadsnämnden krav på det vid tillsyn på fastigheten.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen tar ut avgift för handläggning av anmälan.

Avgifter för tillsyn inom miljö, livsmedel, tobak och receptfria läkemedel med mera

Anmäl torrtoalett och/eller eget omhändertagande Pdf, 451.7 kB..

Krav på inrättande och skötsel

 • Om torrtoalett har installations- och skötselanvisningar ska den installeras och skötas enligt tillverkarens anvisningar om inte miljö- och stadsbyggnadsnämnden ställer krav på andra åtgärder eller att de kommunala renhållningsföreskrifterna anger annat.
 • Inga kemikalier får användas i toaletten.

Du kan läsa mer om torrtoaletter på Avloppsguidens webbplats.

Avloppsguiden om torrtoaletter Länk till annan webbplats.

Ta hand om avfall från torrtoalett

Vill du ta hand om avfallet från torrtoaletten själv behöver du lämna in en anmälan. För att du ska få tillstånd behöver du ha växtlighet på fastigheten som har möjlighet att ta upp näringen. Spridning lämpar sig inte om fastigheten består av berg, om jordtäcket är tunt eller om det är nära till ytvatten.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen tar ut avgift för handläggning av anmälan.

Avgifter för tillsyn inom miljö, livsmedel, tobak och receptfria läkemedel med mera

Anmäl torrtoalett och/eller eget omhändertagande Pdf, 451.7 kB..

Så tar du hand om urin och fekalier

 • Vid urinseparerande toalett ska urinen samlas upp. Den får inte ledas till infiltrerande anläggning.
 • Vid långtidslagring ska du kompostera fekalierna/latrinen i minst 24 månader efter att det tillförts för sista gången. Kompostbehållare ska ha tät botten, regntätt lock och vara skadedjurssäker samt ventilerad. Vid behov ska du ha två behållare som används växelvis.
 • Vid varmkompostering ska du blanda fekalierna/latrinen med något annat material, exempelvis köksavfall så att blandningen får rätt struktur. Kompostbehållaren ska vara isolerad och satsen som behandlas ska vara tillräckligt stor för att generera en temperatur över 50°C.

I samtliga fall där temperaturen inte uppmätts till 50°C ska processen betraktas som lagring vilket innebär att lagring ska ske i minst 24 månader efter att det tillförts fekalier/latrin för sista gången.

I övrigt ska din kompostbehållare ha tät botten, regntätt lock och vara skadedjurssäker samt ventilerad. Vid behov ska du ha två behållare som används växelvis.

Om du ska sprida urin och fekalier

Du får endast sprida urin och fekalier under tiden 1 mars-30 november. Du får inte sprida urin och fekalier i närheten av vattentäkt eller så att vattentäkter kan förorenas. Mylla ner fekalier/latrin inom 4 timmar.

Så sprider du urin, fekalier, latrin och aska

Sprid materialet på tillräcklig yta enligt följande:

 • Latrin, eller aska (vid förbränningstoalett utan urinseparering): Odlingsbar yta = antal personer x antal dagar x (50/365) m²
 • Urin: Yta för spridning = antal personer x antal dagar x (50/365) m²
 • Fekalier, eller aska (vid förbränningstoalett med urinseparering): Odlingsbar yta för spridning av fekalier = antal personer x antal dagar x (10/365) m²
 • Vid gödsling med komposterad latrin/komposterade fekalier av livsmedel som är i kontakt med jorden och konsumeras råa ska det gå minst 2 växtsäsonger mellan spridning och skörd. I övriga fall (exempelvis bärbuskar, fruktträd och potatis) ska det gå minst 1 växtsäsong mellan spridning och skörd.
 • Vid gödsling av livsmedel med urin ska det gå minst 1 månad mellan spridning och skörd. Sprid urinen utan utspädning så nära markytan som möjligt. Urinen ska myllas eller vattnas ned så snart du spridit den.

Om kommunen ska ta hand om avfallet

Har du utedass eller mulltoa och vill att kommunen tar hand om avfallet beställer du ett abonnemang för latrinhämtning hos Hässleholm Miljö.

Du hittar mer information på Hässleholms Miljös webbplats.

Hässleholm Miljö Länk till annan webbplats.

Har du förbränningstoalett:

 • Lägg askan i hushållsavfallet.
 • Kontrollera att askan har svalnat innan du gör dig av med den.

Har du frågor om abonnemang och hantering av avfall från torrtoalett som ska samlas in av Hässleholm Miljö? Då kan du ringa eller använda kontaktformuläret på Hässeholms Miljö:s webbplats.

Telefon: 0451-26 82 00

Hässleholms Miljös webbplats Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: