Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
 • Beslut om ombyggnad
  i centrum

  Byggnadsnämnden fattade under tisdagen beslut om att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att fortsätta centrumutvecklingen i Hässleholm. – Det här betyder att vi nu ska arbeta vidar... Läs mer »

  Publicerat den:

  2018-12-11
 • Hässleholm har en ny trafikplan

  Hässleholm växer och det blir fler som ska samsas om utrymmet för bil, buss, cykel och gång. Det kan innebära att delar av Hässleholms gator och offentliga miljöer behöver byggas o... Läs mer »

  Publicerat den:

  2018-12-11
 • Tusen bostäder kan byggas
  i Garnisonen

  Byggnadsnämnden godkände under tisdagen ett planprogram som visar hur bland annat området Garnisonen i Hässleholm skulle kunna utvecklas med tusen nya bostäder, samtidigt som natur... Läs mer »

  Publicerat den:

  2018-12-11
 • Kommunstyrelsens budgetförslag antaget

  Kommunfullmäktige fattade under torsdagskvällen beslut om att anta kommunstyrelsens förslag till Strategisk plan 2019-2021 med budget 2019 och flerårsplan 2020-2021. Läs mer »

  Publicerat den:

  2018-12-07
 • Räddningschefen lämnar vid
  årsskiftet

  Från och med den 1 januari 2019 upphör räddningstjänsten som en egen förvaltning och övergår istället till att vara en avdelning inom kommunledningsförvaltningen. Räddningschefen D... Läs mer »

  Publicerat den:

  2018-12-06
 • Följ kommunfullmäktige 6/12 på webben

  Torsdagen den 6 december kl. 09.00 startar kommunfullmäktiges budgetsammanträde i Röda salongen i Hässleholm Kulturhus. Sammanträdet direktsänds via webb-TV och radio. Det går även... Läs mer »

  Publicerat den:

  2018-12-05
Flicka som hoppar från hopptornet på badhuset Qpoolen

SIMHALLAR och badhus

Bredband-, fiber- och IT-information

service för medborgare

Svenska mynt

VÅRA

SKATTEPENGAR

-
Ny postadress

beställ kommunens fiber

Evenemang

Instagram

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun