Hässleholms kommun

Trädgårds- och parkavfall

Trädgårds- och parkavfall är en viktig resurs och ska därför hanteras på rätt sätt. I första hand ska avfallet komposteras och återvinnas.

Trädgårdsavfall ska i första hand återvinnas eller komposteras

I första hand ska trädgårds- och parkavfall komposteras på tomten, lämnas till en återvinningscentral, eller samlas in av kommunen. I Hässleholms kommun är det dock tillåtet att elda trädgårdsavfall som du själv samlat ihop på din tomt.

Eldningsförbud i detaljplanerat område 1 april-30 september

Mellan den 1 april och den 30 september är det förbjudet att elda trädgårdsavfall inom detaljplanerat område. Det är fortfarande tillåtet att grilla på din egen tomt eller på fasta grillplatser.

Undantag från eldningsförbudet under valborg 2024

Valborgsmässoafton är undantaget från det generella eldningsförbudet. Den 30 april får du elda torrt trädgårdsavfall, men tänk på att det inte får medföra besvär för dina grannar.

Hur påverkar de nya EU-reglerna Hässleholms kommun?

Från och med den 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om trädgårds- eller parkavfall. Detta beror på införandet av EU:s avfallsdirektiv. Förbudet innebär att man inte får elda avfall som har förberetts för återvinning.

 

Att själv till exempel kratta ihop kvistar och löv på sin egen tomt räknas inte som att samla in avfall och förbereda det för återvinning. Därför kan du elda ditt eget trädgårdsavfall. Du får däremot inte hämta utsorterat trädgårdsavfall hos någon annan och elda det på din egen tomt.

 

Hör av dig till miljöavdelningen om du är osäker på vad som gäller för din situation.

 

Skicka e-post till miljo@hassleholm.se

Hässleholm Miljö samlar in trädgårdsavfall

Hässleholm Miljö ansvarar för insamling av trädgårdsavfall. Det finns möjlighet att ha hushållsnära hämtning eller att lämna på någon av återvinningscentralerna i kommunen.

Har du frågor om sophämtning, avgifter, källsortering, tömning av kärl och återvinningscentraler, gå in på Hässleholm Miljös webbplats eller kontakta Hässleholm Miljös kundtjänst.

Hässleholm Miljö Länk till annan webbplats.

Telefon: 0451-26 82 00

E-post: hassleholmmiljo@hassleholm.se

Hämtning av trädgårdsavfall - Hässleholm Miljö Länk till annan webbplats.

Vad gäller under valborg?

Att elda in våren har länge varit en tradition i Sverige. Under 2024 utfärdar miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen en generell dispens för de som vill elda vid en offentlig tillställning under valborg den 30 april. Dispensen gäller mellan klockan 15:00 – 23:00.

 • Dispensen gäller mellan klockan 15:00 – 23:00.
 • Endast trädgårds- och parkavfall får eldas.
 • Högen får max vara cirka 10 meter i diameter och upp till cirka 4 meter hög.
 • Anmäl gärna att du tänker elda i förebyggande syfte till larmcentralen i Kristianstad på telefon 044-200 400.
 • För att anordna en offentlig valborgsmässoeld behöver du ta reda på om du behöver tillstånd hos polisen. Kontakta polisen på telefon 114 14 eller fyll i deras blankett på webben. Anordna arrangemang, e-tjänst | Polismyndigheten Länk till annan webbplats.

Om du vill anordna en större brasa

Du måste ansöka om särskild dispens om du vill anordna en brasa med en hög som är större än 10 meter i diamenter och över 4 meter hög.

Skicka in nedanstående uppgifter:

 • Plats och adress där du ska elda
 • Dagen och tiden när du ska elda (starttid och när det beräknas vara slut)
 • Vem som är ansvarig för arrangemanget (person, förening eller liknande), skyddsåtgärder och även hur mycket trädgårdsavfall som ska eldas.

Mejla dina uppgifter till miljöavdelningen.

E-post: miljo@hassleholm.se

Tänk på följande vid eldning

 • Eldningen ska ske på ett sätt som minimerar olägenhet för omkringboende.
 • Eldning får normalt sett inte ske när det råder eldningsförbud. Det är din skyldighet som arrangör/fastighetsägare att ta reda på vad som gäller när du ska elda. Information om eldningsförbud meddelas via Länsstyrelsen och räddningstjänsten.
 • Inget annat avfall än trädgårds- och parkavfall får eldas.
 • Tänk på grannsämjan. Prata med grannarna och berätta att du tänker elda.
 • Elda inte i närheten av byggnader - håll dig på en öppen plats. Det ska vara minst 50 meter till närmaste byggnad.
 • Elda inte om det blåser.
 • Eldning sker alltid på eget ansvar och släckutrustning ska finnas på platsen.
 • Anmälan om eldning kan göras i förebyggande syfte till larmcentralen i Kristianstad på telefon 044-200 400.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: