Hässleholms kommun

Djur, tillstånd och regler

Om du vill ha andra djur än sällskapsdjur i detaljplanerat område behöver du ha tillstånd från kommunen. Ska du gräva ned ett dött hästdjur måste du begära anvisning av plats.

Tillstånd

Om du vill ha häst, ko, gris, får, get, orm eller fjäderfä (till exempel höns, ankor eller gäss) inom område med detaljplan måste du ha tillstånd till detta. Anledningen är att djuren inte ska orsaka problem för närboende.

Ansök om att hålla djur inom detaljplan Pdf, 290 kB.

Ansök om att hålla orm inom detaljplan Pdf, 266 kB.

Läs mer om vad som gäller för hästar

Läs mer om djurhållning och lantbruk

Hund eller katt

Har du hund eller katt finns det regler som du måste följa om du bor i Hässleholms kommun.

Om du skaffar djur ansvarar du själv för att sköta dem så att djuren mår bra, säkerheten är god och att grannar inte störs.

Om du störs av djur

Vill du klaga på att du störs av hundskall, galande tuppar eller annat orsakat av djur kan du anmäla det i vår e-tjänst.

Om ett djur far illa

Misstänker du att ett djur vansköts ska du kontakta länsstyrelsen.

Telefon: 010-224 10 00

Länsstyrelsen om bristande djurhållning Länk till annan webbplats.

Berätta för dina grannar

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen rekommenderar att du berättar för dina närmaste grannar om dina planer på att hålla höns och lyssnar på deras inställning och önskemål.

Lämna in yttranden från grannar tillsammans med ansökan.

Det är viktigt att hönsen får en väl inhägnad rastgård. Hönsen får inte kunna ta sig in till grannen. Tänk även på att hönshus och rastgård inte bör placeras i direkt anslutning till grannes tomtgräns.

Hönsgödsel

Hönsgödseln måste hanteras på lämpligt sätt. Om hönsgödseln ska komposteras bör detta ske i tät behållare för att inte näringsämnen ska läcka ut och för att minimera risken för lukt och flugor.


Du behöver även se till att du uppfyller de krav som ställs i djurskyddslagstiftningen med avseende på både storlek och utformning av hönshus och rastgård.

Nya regler

April 2021 infördes nya regler för registrering av fjäderfän. Registreringen är ett led i att förbättra smittspårningen vid sjukdomsutbrott.
Reglerna innebär att du som har fjäderfän, oavsett hur många, ska registrera din anläggning hos Jordbruksverket. Kravet gäller även hobbyhöns.


Jordbruksverkets registrering av fjäderfän Länk till annan webbplats.

Extra stor uppsikt

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen.


Kommunens regler

De lokala ordningsföreskrifterna reglerar bland annat:

 • På vilka platser en hund måste hållas kopplad
 • Att en tik som löper måste hållas kopplad
 • Att en hund måste bära halsband med ägarens uppgifter om den inte är kopplad
 • Hundförbud på begravningsplats
 • Vid vilka badplatser samt under vilka tider en hund inte får vistas där
 • Var hundbajs måste plockas upp

Polisen ska se till att de lokala ordningsföreskrifterna följs.

Du hittar ordningsföreskrifterna under Föreskrifter.


Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hässleholms kommun Pdf, 267.6 kB.


Skällande hundar

Du som störs av din grannes hund bör i första hand själv tala med grannen. Om du upplever att problemen fortsätter kan du kontakta fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Föreningens stadgar eller regelverket som gäller för boende i hyresfastigheten innehåller ofta skyldigheter för djurägare.

Om du misstänker att hunden skäller för att den missköts och mår dåligt bör du kontakta Länsstyrelsen i Skåne län.

Telefon: 010-224 10 00
I annat fall kan man vända sig till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen om kontakt med hundägare och fastighetsägare inte har hjälpt.

Stort ansvar som kattägare

Som kattägare har du ett stort ansvar och det är viktigt att du sköter din katt och håller den under uppsyn för att undvika klagomål från grannar.
Det är också viktigt att se till att katten inte uträttar sina behov i lekparker och sandlådor där barn leker.

 

Kontakta kattägaren om du har klagomål

Den som störs av katter i sitt område bör i första hand kontakta kattägaren. Om du upplever att problemen fortsätter kan du kontakta fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Föreningens stadgar eller regelverket som gäller för boende i hyresfastigheten innehåller ofta skyldigheter för djurägare.

 

Vad kan miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen göra?

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens uppdrag är bland annat att utifrån miljöbalkens lagstiftning utreda om det förekommer olägenheter för människors hälsa. Efter en dom i Miljödomstolen i Stockholms tingsrätt 2001 (mål nr M 398-00) har det slagits fast att myndigheter inte kan ingripa vid lösspringande tamkatter med hjälp av miljöbalken. Det anses inte som en olägenhet av betydelse. I domen betraktas det också som accepterat att en familj har upp till några stycken katter och att de vistas både på ägarens och på grannarnas tomt.

I vissa extremfall kan katter dock vara en olägenhet som måste åtgärdas, till exempel om det handlar om ett stort antal katter i en bostad.


Utsätts djur för vanvård?

Misstänker du att en katt utsätts för vanvård och lidande ska du kontakta Länsstyrelsen i Skåne län.

010-224 10 00

 

Tips för dig som störs

 • Prata med kattägaren! Ofta tror ägarna att just deras katt håller sig på tomten eller alldeles i närheten, och vet inte om att den besvärar någon.
 • Ta in dina dynor, täck dem eller införskaffa en dynbox att förvara dem i för att förhindra att katter smutsar ned.
 • Förse sandlådor med lock.
 • Förse dörrar och fönster som du önskar hålla öppna med nät.
 • Fiberduk kan läggas över trädgårdsland för att skydda växterna.
 • Kom ihåg att katten också kan göra en viss nytta genom att hålla nere mängden av vissa gnagare, som också kan upplevas som ett problem.
 • Du kan även kontakta en djuraffär för att få fler tips på vad du kan göra om du har katter som vistas på din tomt.

Begravning av sällskapsdjur

Nedgrävning av döda djur utgör en risk för smittspridning och grundtanken är därför att döda djur ska skickas för destruktion. Men det finns undantag för sällskapsdjur.

Vill du begrava en hund, katt, kanin, dvärgget eller minigris kan du göra detta på din egen fastighet utan tillstånd. Det är dock inte tillåtet att gräva ner ett djur som har avlidit av en allvarlig smittsam sjukdom. Observera att det alltid finns en skyldighet att kontakta veterinär vid misstanke om allvarlig smittsam sjukdom.

För begravning av häst finns det speciella regler, se länk under Navigera vidare.

Det finns riktliner för val av plats för begravning av sällskapsdjur som bland annat anger följande:

 • Avståndet från nedgrävningsplatsen till närmaste bostad eller dricksvattenbrunn ska vara minst 200 meter.
 • Kroppen bör inte heller grävas ner närmare än 30 meter från sjö, vattendrag eller kända dräneringsledningar.
 • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
 • Nedgrävningen ska ske på sådant djup att djur hindras från att gräva upp kroppen. Detta innebär att kroppen ska täckas med minst 1,5 meter jord.
 • Nedgrävningen ska ske så fort som möjligt.

I Hässleholm finns ett djurkrematorium och vid anläggningen finns en naturminneslund för smådjur.


Cremits hemsida Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: