Hässleholms kommun

Ovårdad tomt och byggnad

Du kan göra en anmälan till kommunen om du tycker att en byggnad eller tomt är ovårdad.

Fastighetsägarens skyldighet

Som fastighetsägare är du skyldig att hålla din tomt och dina byggnader är i ett vårdat skick. Det får inte finnas risk för olycksfall och du får inte orsaka din omgivning eller trafikanter betydande olägenhet.
Vad som är betydande olägenhet bedöms bland annat utifrån platsens förhållanden. Det avgörs alltså från fall till fall.

Ovårdat eller bara tråkigt?

En byggnad som ser tråkig och sliten ut är oftast inte ovårdad enligt plan- och bygglagstiftningen. Finns det däremot risk att någon kan skada sig på krossat glas eller lösa tegelpannor, om det finns upplag på tomten eller risk att skadedjur kan lockas dit, då har kommunen rätt att förelägga fastighetsägaren att städa och/eller reparera.
Fastighetsägaren har också ett ansvar att hålla efter häckar så att sikten är god för trafiken.
Tomter med vildvuxna häckar där trafiken inte påverkas, oklippta gräsmattor eller mängder av maskrosor är inte ovårdat i plan- och bygglagens mening och därför inget som kommunen kan tvinga någon att åtgärda.

Regler för växtlighet vid tomtgräns

Vill du anmäla en ovårdad tomt eller fastighet?

Det är viktigt att veta vilken adress alternativt vilken fastighetsbeteckning som avses. Du kan lämna din anmälan via e-post, telefonsamtal eller brev.

Din anmälan ska innehålla:

  1. En beskrivning av vilka byggåtgärder eller annan ändring som genomförts.
  2. Adress eller fastighetsbeteckning där åtgärden utförts.
  3. Bifogade fotografier av åtgärderna.
  4. Datum då åtgärden påbörjades.

Uppgifterna gör att miljö- och stadsbyggnadsnämnden snabbare kan utreda ärendet.

Du kan lämna din anmälan via e-post, telefonsamtal eller brev.

E-post: stadsbyggnad@hassleholm.se

Anonym anmälan

Vill du göra en anmälan anonymt är bästa sättet att skicka ett vanligt brev där du inte uppger ditt namn.
Adress:
Hässleholms kommun
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
281 80 Hässleholm

Har du frågor?

Har du frågor eller vill veta mer?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Navigera vidare

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: