Hässleholms kommun

Kemikalier i vardagen

I vår vardag utsätts vi för tusentals olika kemikalier. Många av dessa anses inte akut giftiga i sig utan det är den totala mängden kemikalier vi utsätts för som oroar.

Lär dig känna igen märkningen av kemikalier

För att hantera kemikalier på ett säkert sätt är det bra att känna till farosymboler som finns på produkter som innehåller vissa typer av kemikalier. Totalt finns nio farosymboler. De känns igen genom en symbol på vit bakgrund med röd ram.

Ser du dessa symboler på en förpackning bör du läsa igenom märkningen noga innan du hanterar produkten. Då kan du enkelt se om produkten är hälsoskadlig, giftig eller farlig på annat vis.

Farosymboler

De nio symbolerna (faropiktogram) som används i märkningen för olika typer av faror. Källa: Kemikalieinspektionen.

Äldre märkning

Kanske har du kemikalier märkt med symboler med orange bakgrund där hemma? Det är märkning enligt tidigare lagstiftning och produkterna får inte längre säljas. Du kan dock fortsätta använda dem.

Din rättighet som konsument

Som konsument har du laglig rätt att få veta om en vara innehåller speciellt farliga ämnen upptagna på EU:s lista över särskilt farliga ämnen. Genom att fråga om en vara innehåller särskilt farliga ämnen skyddar du inte bara dig själv utan hjälper också till att driva på företagens kemikalierarbete.

Våga fråga om kemikalier

Sortera dina kemikalier rätt

Många vanliga kemikalier som du använder hemma klassas som farligt avfall när det är dags att slänga dem, till exempel nagellack, parfym, batterier och färgrester. Läs mer om hur farligt avfall ska hanteras under Sorteringsguiden på Hässleholm Miljö AB:s hemsida.

Sorteringsguiden Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: