Hässleholms kommun

Synpunkter och klagomål

Dina synpunkter hjälper oss att göra Hässleholm till en ännu bättre kommun. Berätta vad du tycker!

Lämna synpunkter och klagomål

Vi är tacksamma för dina synpunkter. Tack vare dem kan vi göra Hässleholm till en ännu bättre kommun.

Så hanterar vi synpunkter

Du har all rätt att uttrycka dina åsikter om den service du får. Du har också rätt till ett bra bemötande, att bli respekterad och lyssnad på. Ett klagomål ger oss möjlighet att ta itu med eventuella problem eller missförstånd som har uppstått. Det är en möjlighet för oss att ge god kvalitet och bli ännu bättre på det vi gör.

Rutin för synpunkter och klagomål

Vi registrerar och diarieför de synpunkter som du lämnar. När vi registrerar handlingen blir den offentlig. Det innebär att alla som vill kan ta del av både synpunkten och svaret, förutsatt att den inte innehåller sekretesskyddat material.

Vi hanterar klagomål så fort som möjligt

När du hör av dig till oss, ska du få svar inom två veckor. Vid ett mer omfattande ärende informerar vi dig under tiden som vi handlägger ditt ärende.

Vänd dig till patientnämnden

Du som känner att du inte har fått rätt vård eller blivit bra bemött kan lämna synpunkter. Det kan även du som närstående göra. Patientnämnden Skåne tar emot klagomål på hälso- och sjukvård som drivs av Region Skåne eller i avtal med Region Skåne, viss tandvård samt kommunal hälso- och sjukvård och omvårdnad.

Kontakta patientnämnden Skåne Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: