Hässleholms kommun

Magnetfält

Hässleholms kommun tillämpar försiktighetsprincipen för elektromagnetiska fält vid anläggning av nya elanläggningar och byggnader. Det innebär att man redan vid planeringen strävar efter att utforma och placera byggnader med mera för att begränsa exponeringen.

Bedömningsgrund

Vid miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens arbete med bygglovsgranskning används värdet 0,2 µT (mikrotesla, en miljondels tesla) som bedömningsgrund vid nybyggnationer.

Strålsäkerhetsmyndigheten om magnetfält och hälsorisker Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: