Hässleholms kommun

Städning av gator och trottoarer

Hässleholms kommun maskinsopar kommunens gator och torg två gånger per år: en gång på våren och en gång på hösten. Det gäller även gång- och cykelvägar.

Då sopar vi gatorna

Vi sopar med maskin senast den 31 maj och innan den 1 december. När det finns behov sopar vi vid fler tillfällen på gator i Hässleholms centrum, affärsgator, matargator och allmänna platser.

Varje år roterar turordningen och för 2023 gäller nedan, med start sista veckan i mars när risken för halka är mindre.

Turordning Hässleholm

 1. Finja
 2. Tormestorp
 3. Sjörröd/Finjasjöpark
 4. Hassellunden
 5. Stattena
 6. Röinge/Östervärn
 7. Djupadal
 8. Ekedal/Kristinehem
 9. Ljungdala/Läreda
 10. Stoby
 11. Bokeberg/Kärråkra
 12. Fredentorp
 13. Bokalyckan
 14. Gäddastorp

Turordning Kransorter

 1. Röke
 2. Hörja
 3. Västra Torup
 4. Tyringe
 5. Emmaljunga
 6. Vittsjö
 7. Bjärnum
 8. Mala
 9. Vankiva
 10. Sösdala
 11. Vinslöv
 12. Hästveda/Farstorp
 13. Ballingslöv

På de platser ställen där det är återställning efter fibergrävningar sopar vi gatorna efter hand som arbetet blir klart. För dessa gator gäller alltså inte den 31 maj som slutdatum.

Fastighetsägarens ansvar

Du som är fastighetsägare inom ett tätbebyggt område ansvarar för att det är rent och fint på gångytan. Det innebär att du ska:

 • ta bort ogräs och annan växtlighet
 • sopa upp sand med mera
 • ta bort snö och is
 • se till så att det inte är halt på gångytan utanför din fastighet
 • hålla rännstensbrunnar fria från till exempel snö, löv och barr.

Tänk också på att inte sopa eller spola inte ner sand eller annat i rännstensbrunnarna.

Tack för din hjälp!

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: