Hässleholms kommun

Städning av gator och trottoarer

Hässleholms kommun maskinsopar kommunens gator och torg två gånger per år: en gång på våren och en gång på hösten. Det gäller även gång- och cykelvägar.

Då sopar vi gatorna

Vi sopar med maskin senast den 31 maj och innan den 1 december. När det finns behov sopar vi vid fler tillfällen på gator i Hässleholms centrum, affärsgator, matargator och allmänna platser.

På de platser ställen där det är återställning efter fibergrävningar sopar vi gatorna efter hand som arbetet blir klart. För dessa gator gäller alltså inte den 31 maj gäller alltså inte slutdatum.

Fastighetsägarens ansvar

Du som är fastighetsägare inom ett tätbebyggt område ansvarar för att det är rent och fint på gångytan. Det innebär att du ska:

  • ta bort ogräs och annan växtlighet
  • sopa upp sand med mera
  • ta bort snö och is
  • se till så att det inte är halt på gångytan utanför din fastighet
  • hålla rännstensbrunnar fria från till exempel snö, löv och barr.

Tänk också på att inte sopa eller spola inte ner sand eller annat i rännstensbrunnarna.

Tack för din hjälp!

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: