Hässleholms kommun

Vattenskyddsområde

För att kunna skydda vårt dricksvatten mot föroreningar finns vattenskyddsområden vid många av våra större vattentäkter. Vatten är i ständig rörelse och cirkulerar i ett kretslopp. Föroreningar som kommer ut i vattnet kan spridas långa sträckor.

Skyddsföreskrifter

I Hässleholms kommun finns 18 vattenskyddsområden. Inom dessa områden gäller skyddsföreskrifter som bestämmer vad verksamheter får göra. Skyddsföreskrifterna beskriver också vilka åtgärder som kan utgöra en risk för vattentäkten, till exempel schaktning, att använda bekämpningsmedel samt att anlägga nya markvärmeanläggningar.

Kemisk bekämpning inom vattenskyddsområde

Tillstånd eller anmälan

Föreskrifterna innebär att vissa verksamheter är förbjudna, medan andra verksamheter måste ha tillstånd eller göra en anmälan. Du söker dispens eller tillstånd eller gör en anmälan för din verksamhet hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Ibland kan det vara Länsstyrelsen i Skåne län som är prövningsmyndighet. Fråga oss om du önskar en blankett för att söka tillstånd eller göra en anmälan.

E-post: miljo@hassleholm.se

Olika skyddsföreskrifter

Alla vattenskyddsområden har egna skyddsföreskrifter och reglerna är därför inte samma för alla områden. Ett skyddsområde delas in i olika zoner beroende på hur lång tid det tar för vattnet att nå uttagspunkten. Det är strängast bestämmelser i zonen närmast uttagspunkten.

Alla vattenskyddsområden är markerade med skyltar som informerar om att du befinner dig i ett vattenskyddsområde. Om du bor i ett vattenskyddsområde ska du kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen innan du genomför en åtgärd som kan påverka vattenskyddsområdet. Vi informerar dig om vilka regler som gäller i det vattenskyddsområde där du bor.

E-post till miljo@hassleholm.se

Våra vattenskyddsområden

Du kan se var Hässleholms kommuns vattenskyddsområden finns och vilka föreskrifter som gäller för dem via Naturvårdsverket.

Naturvårdsverkets kartor över skyddad natur i Sverige Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: