Hässleholms kommun

Kemisk bekämpning inom vattenskyddsområde

Dricksvattnet är en av våra viktigaste naturtillgångar. För att vi ska ha tillgång till rent dricksvatten idag och i framtiden finns vattenskyddsområden runt de kommunala dricksvattentäkterna.

Bid på skylt vid vattendrag som visar att det är ett vattenskyddsområde.

Tillstånd krävs i vattenskyddsområden

I Hässleholms kommun finns 18 vattenskyddsområden. Du kan se var de ligger i Naturvårdsverkets kartor.

Naturvårdsverkets kartor över skyddad natur i Sverige Länk till annan webbplats.

För att skydda vattnet krävs tillstånd för yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel inom samtliga vattenskyddsområden.

Du ansöker om tillstånd hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Du kan ansöka om tillstånd för högst tre år i taget.

Ansök om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel i vattenskyddsområde Pdf, 366.5 kB.

För privatpersoner gäller stor aktsamhet vid spridning av kemiska bekämpningsmedel. Inom Ignaberga vattenskyddsområde, som även omfattar stora delar av Vinslövs samhälle, är det förbjudet för privatpersoner att använda kemiska bekämpningsmedel utomhus.

Riktlinjer för kemisk bekämpning inom vattenskyddsområde

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tagit fram riktlinjer för spridning av kemiska bekämpningsmedel inom de kommunala vattenskyddsområdena.

Enligt riktlinjerna gäller följande:

  • Preparat som enligt SLUs program MACRO-DB kan innebära risk för påverkan på grundvattnet ska inte användas. Du kan läsa mer om MACRO-DB längre ner på denna sida.
  • Kemisk bekämpning inom vattenskyddsområde ska ske integrerat med mekaniska och odlingstekniska åtgärder enligt god lantbrukarsed. Utgångspunkten ska vara att marken ska brukas på ett sådant sätt att otillräckliga mekaniska eller odlingstekniska åtgärder ett år inte leder till en kraftig ökning av ogräs, svamp eller andra växtskadegörare, och därmed ökat bekämpningsbehov, kommande år.

Vi är restriktiva i vår bedömning av om riktlinjerna kan frångås. I vissa fall kan vi dock göra undantag.

Riktlinjerna gäller i sekundär zon och i tertiär zon där dessa finns. I primär zon är det alltid förbjudet att sprida kemiska bekämpningsmedel. I de fall då det bara finns en skyddszon för vattentäkten gäller samma som för primär skyddszon

Så bedömer vi riskerna

För bedömning av riskerna med olika preparat använder vi Sveriges Lantbruksuniversitets program MACRO-DB. Programmet simulerar risken för utlakning till grundvatten och ytvatten och visar om det är möjligt att använda ett preparat på en viss plats, vid en viss tidpunkt, på en viss gröda, i en viss dosering utan läckage. Simuleringsverktyget körs i två olika steg.

Du kan läsa mer om programmet eller själv testa dina preparat på Sveriges Lantbruksuniversitets webbplats.

Sveriges Lantbruksuniversitets webbplats Länk till annan webbplats.

Bild på besprutningsvagn som används inom lantbruk.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: