Hässleholms kommun

PFAS i Finjasjön

PFAS rapporterades i fisk i Finjasjön 2019. Ett av ämnena (PFOS) i gruppen PFAS påträffades då i varierande halter i samtliga sex undersökta fiskar.

Detta är PFAS

PFAS är ett samlingsnamn för flera högfluorerade ämnen som är fett-, smuts- och vattenavvisande och används i en mängd olika produkter. Det mest kända användningsområdet i Sverige är brandskum (klass B), men PFAS finns också i impregneringsmedel, pappersförpackningar, skidvallor, Gore Tex-produkter, kosmetika, ytbehandlade non-stickpannor, rengöringsmedel, sköljmedel, färger, lacker, trycksvärta, klister, läkemedel och tandkräm med mera. Det gör att även invånarna i Hässleholm troligen bidrar till PFAS i Finjasjön.

Tolerabelt veckointag (TVI)

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet tar fram tolerabla (acceptabla) veckointag för olika miljögifter. Med tolerabel nivå menas den mängd av ett ämne som en människa kan få i sig varje vecka under sitt liv utan att hälsan påverkas.

Livsmedelsverket bedömer att du kan överskrida det tolerabla veckointaget under kortare perioder utan att riskera att din hälsa påverkas. Däremot är det viktigt att om möjligt begränsa att regelbundet äta fisk som innehåller höga halter av PFAS.

Kostråd

I nuläget finns inga lokala kostråd gällande PFAS. Först efter att kommunen gjort kompletterande provtagningar under våren 2024 kan eventuellt ett sådant beslut bli aktuellt.

Livsmedelsverkets nationella råd säger dock att följande grupper enbart bör äta fisk 2‑3 gånger per år från sjöar som kan vara förorenade:

  • den som vill bli gravid nu eller senare
  • barn och ungdomar
  • gravida och ammande.

För andra gäller högst en gång i veckan.

Så påverkar PFAS människa och miljö

Människa
Studier har sett ett samband mellan ämnena PFOS och PFOA i blodet och försämrat immunförsvar. Det är främst höga halter under lång tid som bör undvikas.

Miljö
PFAS är mycket svåra att bryta ner för människa och miljö. De återfinns i miljön i mark, material (sediment) på botten av sjöar och vattendrag. Vissa PFAS-ämnen kan även mätas i ytvatten, grundvatten och dricksvatten.

Ämnena ansamlas i levande organismer och koncentreras uppåt i näringskedjorna, framför allt i fisk.


Kan människor och djur dricka av vatten och bada i Finjasjön?
Ja. Att människor eller djur dricker vattnet tillfälligt eller badar bedöms inte som farligt.


Ska jag vara orolig om jag ätit mycket fisk från Finjasjön?
Nej, du behöver inte vara orolig. Däremot är det bra att i framtiden inte äta denna fisk för ofta, det vill säga oftare än Livsmedelverkets kostråd. Då minskar risken för att du på sikt ska samla på dig dessa ämnen i kroppen.

 

Finns det några kända källor till PFAS i Finjasjön?
Vi vet att vattnet i Maglekärrsbäcken, som passerat genom reningsverket i Hässleholm, är förorenat med PFAS, men ingen punktkälla är identifierad uppströms reningsverket.

Brandövningsplatser och släckmedel, både civila och militära, kan vara källor. I Hässleholm har vi både räddningstjänstens brandövningsplatser och P2:s gamla brandbana. Detta är i nuläget de enda misstänkta punktkällorna. Vi avser att fortsätta söka efter fler platser som kan vara berörda.

Detta händer nu

Kommunen ska i samråd med Finjasjöns Fiskevårdsförening ta nya prover på matfisk för att ta reda på vilken nivå dagens halter ligger. Efter det tar vi ställning till om det är aktuellt med lokala kostråd för fisk från Finjasjön.

Kommunen ska också ta prover i Finjasjön för att se hur tillförseln av PFAS påverkar sjön och om det kan finnas fler tillflöden än från Maglekärrsbäcken.

Hässleholm Miljö ska göra provtagningar på inkommande avloppsvatten till reningsverk, samt på utgående vatten både från Magle våtmark och från dagvattendammarna. Det görs för att bättre kunna bedöma om det är en enskild föroreningskälla eller om det är avloppsvattnet från Hässleholm stad som orsakar nivåerna av PFAS.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: