Hässleholms kommun

Förbered dig inför översvämning

När det regnar eller snöar mycket kan våra avloppsledningssystem bli hårt ansträngda och då finns det risk för översvämningar i källare och i liknande utrymmen. Vid högt vattenstånd kan även fastigheter i närheten av sjöar och vattendrag bli översvämmade. Du som fastighetsägare ansvarar för att minska risken för översvämning och eventuella skador i din fastighet.

För dig som drabbats av översvämningarna 2024

Dusch och toalett

Du som bor i ett översvämningsdrabbat område kan duscha och gå på toaletten på Hässleholmsgården i de offentliga omklädningsrummen bredvid vandrarhemmet.

Öppettider 6.00-22.00 (öppet fram till den 30 april).

Hovdalavägen 303

För mer information kontakta kontaktcenter

Du kan få visst grovavfall hämtat hemmavid

Som privatperson har du möjlighet att få visst grovavfall hämtat hemmavid. Grovavfall är saker från hushållet som inte ryms i sopkärlen och kan exempelvis omfatta trädgårdsmöbler.

Mer info om vad som räknas som grovavfall finns på Hässleholm miljös hemisda. Där kan du även beställa en tid för upphämtning av grovavfall.

Beställ hämtning av grovavfall Länk till annan webbplats.

Vem har ansvar?

Du som fastighetsägare ansvarar för att minska risken för översvämning i din fastighet, och för att minska risken för skador vid en eventuell översvämning.

Om en översvämning är livshotande eller hotar samhällsviktiga funktioner ska du ringa 112.

Du kan behöva tillstånd för att vidta skyddsåtgärder

Vissa skyddsåtgärder måste du ansöka om bygglov eller tillstånd för att få utföra.

Det är viktigt att du som fastighetsägare tittar på hur skyddsåtgärderna du vill vidta kan påverka fastigheterna runtomkring din. Om åtgärden du vill vidta riskerar att påverka andra fastigheter negativt så kan kommunen inte bevilja den.

Genom att vidta en skyddsåtgärd tar man också på sig ett ansvar för hur den påverkar fastigheterna runtomkring. Om du är osäker kan det därför vara bättre att avstå att vidta åtgärden.

Kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor om bygglov eller tillstånd.

Kontakta oss

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon:
0451-26 70 00

Vad gör räddningstjänsten?

Räddningstjänsten ansvarar för räddningsarbetet vid översvämningar. Kom ihåg att räddningstjänsten behöver prioritera liv, hälsa och samhällsviktig verksamhet. Därför bör du bara ringa 112 om en översvämning är livshotande eller hotar samhällsviktiga funktioner.

Du kan köpa sandsäckar och hyra pumpar

Du som bor i Hässleholms kommun kan köpa sandsäckar till ett självkostnadspris om 10 kr per säck hos räddningstjänsten i Hässleholm.

Räddningstjänsten har ett begränsat antal pumpar att låna ut. Du kan låna en pump i tre dygn. Från och med det fjärde dygnet är hyran från 600 kronor + moms per dygn och pump.

Säckar och pumpar finns på brandstationen, Kommendörsgatan 2 i Hässleholm.

Vad gör kommunen?

Kommunens ansvar i en översvämningssituation är i första hand att skydda samhällsviktiga funktioner och infrastruktur.

Hässleholms kommun och Hässleholm miljö AB arbetar löpande för att minska risken för översvämningar. I olika detalj- och översiktsplaner planerar vi till exempel för hur vi kan leda i väg vatten till områden där det inte gör skada, och hur kommunala anläggningar och dess vatten och avlopp ska säkras.

Kommunen kan inte gå in och utföra åtgärder som till exempel vallbyggen eller städning på privata tomter.

Så skyddar du dig mot översvämning

Det är svårt att skydda sig helt från översvämningar, men det finns saker du kan göra för att minska risken och minimera skadorna.

 • Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar.
 • Se över utrymmen där vattnet kan tränga in, till exempel sprickor i fasaden.
 • Ställ upp saker som står på golvet i källaren på hyllor eller högre upp i huset.
 • Flytta elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på hyllor.
 • Förbered filtar och tyngder du kan ställa ovanpå dina golvbrunnar för att stoppa vatten från att komma in genom dem. Du kan till exempel använda en sandsäck som tyngd.
 • Skaffa sandsäckar som du kan lägga ut för att stoppa vattnet innan det når byggnader.
 • Ta reda på om du kan behöva bygga en vall eller vidta andra skyddsåtgärder och om du behöver ett tillstånd eller bygglov för att få utföra dem.

Om det blir översvämning i din fastighet

 • Täpp igen golvbrunnar med filtar och sandpåsar eller liknande. Om avloppsledningarna blir översvämmade kan vatten komma upp den vägen.
 • Flytta möbler och inredning som riskerar att skadas.

Om du får in vatten i din fastighet ska du göra det här:

 • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren, annars finns det risk att vattnet i din fastighet kan bli strömförande. Glöm inte att se till att det finns strömförsörjning till din vattenpump om du har en elektrisk sådan.
 • Om vattnet som kommit in i din bostad är från avloppsystemet kan det finnas mycket bakterier i det. Tvätta dig därför noga om du kommer i kontakt med vattnet.
 • Filma och ta bilder på rummen i huset för att kunna visa ditt försäkringsbolag vid behov.

Så gör du efter översvämning

 • Dokumentera skadorna översvämningen har orsakat direkt genom att fotografera och filma.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag så fort som möjligt och anmäl översvämningen.
 • Vädra ut fukten genom att öppna fönster och dörrar.
 • Be en elektriker kontrollera att det är säkert att slå på strömmen om du har haft vatten i bostaden.
 • Kontakta Hässleholm miljö Länk till annan webbplats. så att vi kan komma ut för eventuell åtgärd och för att dokumentera vad som skett.

Se om du är i riskzonen med Hässleholmskartan

Vissa områden i vår kommun har en större risk att drabbas av översvämning vid skyfall. Via länken nedan kan du se om din fastighet ligger i riskzonen.

Färgskalan varierar från ljusblå till mörklila. Ju mörkare färg desto större risk för översvämning. Ett exempel på översvämningsdrabbat område vid skyfall är viadukten under järnvägen i centrala Hässleholm (Kristianstadsvägen).

Se hur stor risk det är för översvämning där du bor med Hässleholmskartan. Länk till annan webbplats.

Stöd och råd

Om du vill ha mer stöd kan du kontakta ditt försäkringsbolag. De kan hjälpa dig med fler råd och mer information om åtgärder om något skulle inträffa i din fastighet.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: