Hässleholms kommun

Förbered dig inför översvämning

Vid kraftiga regn och skyfall kan våra avloppsledningssystem bli hårt ansträngda, och då finns det risk för översvämningar i källare och i liknande utrymmen. Du som fastighetsägare ansvarar för att minska risken för översvämning och eventuella skador i din fastighet.

Vem har ansvar?

Du som fastighetsägare ansvarar för att minska risken för översvämning i din fastighet, och för att minska risken för skador vid en eventuell översvämning.

Om en översvämning är livshotande eller hotar samhällsviktiga funktioner ska du ringa 112.

Vad gör räddningstjänsten?

Räddningstjänsten ansvarar för räddningsarbetet vid översvämningar. Kom ihåg att räddningstjänsten behöver prioritera liv, hälsa och samhällsviktig verksamhet när det stormar eller pågår skyfall. Därför bör du bara ringa 112 om en översvämning är livshotande eller hotar samhällsviktiga funktioner.

Vad gör kommunen?

Hässleholms kommun och Hässleholm miljö AB arbetar löpande för att minska risken för översvämningar. I olika detalj- och översiktsplaner planerar vi till exempel för hur vi kan leda i väg vatten till områden där det inte gör skada, och hur kommunala anläggningar och dess vatten och avlopp ska säkras för att klara framtida skyfall.

Så skyddar du dig mot översvämning

Det är svårt att skydda sig helt från översvämningar, men det finns saker du kan göra för att minska risken och minimera skadorna.

 • Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar.
 • Se över utrymmen där vattnet kan tränga in, till exempel sprickor i fasaden.
 • Ställ upp saker som står på golvet i källaren på hyllor eller högre upp i huset.
 • Flytta elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på hyllor.
 • Förbered filtar och tyngder du kan ställa ovanpå dina golvbrunnar för att stoppa vatten från att komma in genom dem. Du kan till exempel använda en sandsäck som tyngd.
 • Skaffa sandsäckar som du kan lägga ut för att stoppa vattnet innan det når byggnader.
 • Se till så att marken runt ditt hus lutar bort från huset, om du har möjlighet att åtgärda det.

Om det blir översvämning i din fastighet

När det pågår kraftiga regn eller skyfall ska du göra det här om din fastighet riskerar att översvämmas:

 • Täpp igen golvbrunnar med filtar och sandpåsar eller liknande. Om avloppsledningarna blir översvämmade kan vatten komma upp den vägen.
 • Flytta möbler och inredning som riskerar att skadas.

Om du får in vatten i din fastighet ska du göra det här:

 • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren, annars finns det risk att vattnet i din fastighet kan bli strömförande. Glöm inte att se till att det finns strömförsörjning till din vattenpump om du har en elektrisk sådan.
 • Om vattnet som kommit in i din bostad är från avloppsystemet kan det finnas mycket bakterier i det. Tvätta dig därför noga om du kommer i kontakt med vattnet.
 • Filma och ta bilder på rummen i huset för att kunna visa försäkringsbolaget vid behov.

Så gör du efter översvämning

 • Dokumentera skadorna översvämningen har orsakat direkt genom att fotografera och filma.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag så fort som möjligt och anmäl översvämningen.
 • Vädra ut fukten genom att öppna fönster och dörrar.
 • Be en elektriker kontrollera att det är säkert att slå på strömmen om du har haft vatten i bostaden.
 • Kontakta Hässleholm miljö Länk till annan webbplats. så att vi kan komma ut för eventuell åtgärd och för att dokumentera vad som skett.

Se om du är i riskzonen med Hässleholmskartan

Vissa områden i vår kommun har en större risk att drabbas av översvämning vid skyfall. Via länken nedan kan du se om din fastighet ligger i riskzonen.

Färgskalan varierar från ljusblå till mörklila. Ju mörkare färg desto större risk för översvämning. Ett exempel på översvämningsdrabbat område vid skyfall är viadukten under järnvägen i centrala Hässleholm (Kristianstadsvägen).

Se hur stor risk det är för översvämning där du bor med Hässleholmskartan. Länk till annan webbplats.

Stöd och råd

Om du vill ha mer stöd kan du kontakta ditt försäkringsbolag. De kan hjälpa dig med fler råd och mer information om åtgärder om något skulle inträffa i din fastighet.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: