Hässleholms kommun

Förbered dig inför översvämning

Det finns saker som du kan göra för att att minska konsekvenserna vid en översvämning. Du kan till exempel lägga ut sandsäckar, flytta möbler och inredning som riskerar att skadas.

Förebyggande åtgärder för dig som fastighetsägare

Du som är fastighetsägare har ansvar skydda din egendom vid en eventuell översvämning. Här kan du läsa om hur du kan förbereda dig för och vad du kan göra vid en översvämning.

Exempel på skyddsåtgärder

  • Lägg ut sandsäckar som stoppar vattnet innan det når byggnader.
  • Se över utrymmen där vattnet kan tränga in. Flytta möbler och inredning som riskerar att skadas.
  • Undersök möjligheten att hyra eller köpa en egen vattenpump hos exempelvis järnvaruhandlare eller annan aktör.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag om du har frågor kring vilka skador som ersätts, och för att få råd om fler förebyggande åtgärder.

Stöd och råd

Kontakta ditt försäkringsbolag. De kan hjälpa dig med råd och information om åtgärder om något skulle inträffa i din fastighet. Om en översvämning är livshotande eller hotar samhällsviktiga funktioner ringer du 112.

Vad räddningstjänsten kan göra

Kommunens räddningstjänst ansvarar för räddningsarbetet vid översvämningar. Kommunen arbetar även förebyggande.
Du kan köpa sandsäckar från räddningstjänsten.

Läs mer om vad du kan göra vid en översvämning Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: