Hässleholms kommun

Räddningstjänst

Det ska vara tryggt och säkert för dig som bor eller vistas i Hässleholms kommun. Räddningstjänsten finns till för dig dygnet runt alla dagar på året.

Tryggt för dig

Räddningstjänstens uppgift är att förhindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. En stor del av räddningstjänstens arbete består av att förebygga olyckor genom tillsyn, information och utbildning.

Räddningstjänsten rycker ut vid bränder, drunkningsolyckor och trafikolyckor. De agerar vid stormskador, kemikalieolyckor och farliga utsläpp. Eftersom Hässleholms kommun är Skånes största kommun till landarealen, samarbetar räddningstjänsten med alla grannkommuner för att hjälpen ska kunna nå dig så fort som möjligt.

Din säkerhet

För att räddningstjänsten ska kunna arbeta på ett så bra sätt som möjligt behöver de din hjälp genom att du tänker på din egen säkerhet. Med rätt kunskap och genom förebyggande arbete kan du minska risken att drabbas av en olycka. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) webbplats hittar du råd till dig som privatperson.

MSB:s råd till privatpersoner Länk till annan webbplats.

Olycksförebyggande arbete

Räddningstjänsten arbetar olycksförebyggande för att minska antalet olyckor. Exempel på detta är informationsinsatser, utbildningar, samhällsplanering, tillsyn av brandskydd samt tillstånd och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor.

Brandstationer

Det finns totalt nio brandstationer på olika platser i Hässleholms kommun. Huvudstationen ligger i centrala Hässleholm.

Studiebesök

Du kan göra ett studiebesök på brandstationen i Hässleholm för att lära dig mer om räddningstjänsten. Räddningstjänsten i Hässleholm tar emot studiebesök på tisdagar mellan klockan 09.30-10.30 alternativt klockan 11-12.

För att boka ett besök ringer du till räddningstjänsten via 0451-26 80 22 eller 0451-26 80 33. När du bokar besök ska du berätta hur stor gruppen är och vilken ålder det är på besökarna. Välkommen!

Kontakt i icke akuta ärenden

Om du vill kontakta räddningstjänsten om ett icke akut ärende ska du vända dig till kommunens kontaktcenter. Där kopplar vi dig vidare till rätt station och person.

Du hittar information om öppettider, telefonnummer och mejladress till kontaktcenter på vår hemsida.

Kontaktcenter | Hässleholms kommun Länk till annan webbplats.

Navigera vidare

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: