Hässleholms kommun

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet omfattar information i radio och TV och i vissa fall ett utomhusvarningssystem.

VMA i radio, TV och via SMS

Radio och television är de huvudsakliga kanalerna för att varna och informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser. Ett VMA sänds alltid i radio och TV, men vid vissa tillfällen kompletteras varningen genom att ljudsändare utomhus används. Utomhussignalen följs alltid av information i radio och TV.

Räddningstjänsten kan begära att varnings-sms ska skickas till mobiler för att varna personer som befinner sig i ett visst område.

VMA i varningssystem utomhus

Varningssystemet är ljudsändare som är installerade i de flesta större tätorter i Sverige, och inom särskilda områden runt våra kärnkraftverk. De kan användas för varning vid alla typer av faror.

Signalen i utomhuslarmet består av sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders paus mellan signalerna.

När du hör signalen ska du:

  • gå inomhus
  • stänga dörrar, fönster, ventiler och fläktar
  • lyssna på radio eller se på TV för mer information.

När faran är över hörs en annan längre signal på cirka 30-40 sekunder.

Test av varningssystemet

Varningssystemet utomhus testas första helgfria måndag i mars, juni, september och december klockan 15. Vid testet kommer även information via radio.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: