Hässleholms kommun

Hemberedskap

Du som privatperson kan förbereda dig inför olika kriser, till exempel en storm, översvämning eller ett längre strömavbrott. Hässleholms kommun jobbar med krishantering vid en större olycka eller katastrof.

Illustration för beredskapsveckan 2023

Bild: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (msb)

Förbered dig inför kris

Det finns en hel del du kan göra för att förbereda dig inför olika scenarion.

Förbered dig inför en storm

Förbered dig inför översvämning

Förbered dig inför snöoväder

Så gör du vid ett strömavbrott

Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, hittar du tips på hur du förbereder dig inför olika typer av kriser.

Förbered dig för kris, Myndigheten för säkerhet och beredskap Länk till annan webbplats.

Information från kommunen

Om Hässleholms kommuns digitala kanaler inte fungerar på grund av till exempel ett längre strömavbrott, använder vi andra kanaler för att nå dig som medborgare. Det kan vara via informationstavlor i matbutiker, bibliotek, skolor och andra centrala platser i kommunens orter. Du kan också få information via särskilda trygghetspunkter, som kommunen öppnar upp beroende på behovet och vilket läge som råder. Trygghetspunkterna är de olika församlingshemmen i vår kommun.

Radio P4 fungerar som beredskapskanal och hjälper till att förmedla information från kommunen och andra myndigheter vid kriser och eller allvarliga störningar.

Krisberedskap och krishantering

Hässleholms kommun har ett nätverk av personer som kan stötta de drabbade och deras anhöriga om en större olycka eller katastrof inträffar i vår kommun, eller om kommuninvånare är inblandade i olyckor utanför kommunen.

POSOM - krishantering

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: