Hässleholms kommun

Riskobjekt

Anläggningar och verksamheter som hanterar farliga ämnen eller som på annat sätt kan innebära fara för människor och miljön är så kallade riskobjekt. Du som äger eller har hand om en farlig verksamhet ska hindra att allvarliga skador uppstår. Du ska också göra en riskanalys för din verksamhet.

För att förebygga och begränsa följderna av en sådan olycka finns flera olika lagar och förordningar, bland annat Sevesolagen, som förebygger allvarliga kemikalieolyckor.

Som kommun behöver vi göra en del saker för att följa Sevesolagen. Vi ska bland annat informera de personer som kan påverkas av en olycka vid en Sevesoverksamhet. Vi ska också ha särskilda planer för hur en räddningsinsats ska gå till för en Sevesoanläggning.

Det är Länsstyrelsen i Skåne som bestämmer vilka verksamheter som klassas som farlig verksamhet.

Läs mer om lagstiftning på Länsstyrelsens webbplats.
Länsstyrelsen om Sevesolagen Länk till annan webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om Sevesolagen Länk till annan webbplats.

Företag i Hässleholm som omfattas av Sevesolagen

Det finns i dagsläget fyra anläggningar i Hässleholms kommun som omfattas av Sevesolagstiftningen.

  • Finja-Hörlinge täkt (Svevia AB)
  • Flogas Sverige AB gasoldepån
  • Johanssons Berg i Heljat AB
  • Vankiva täkt (Svevia AB)

Utöver de anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningen, finns det en anläggning i Hässleholms kommun som klassas som en farlig verksamhet enligt Lagen om skydd mo olyckor (LSO). Denna är Backer BHV AB i Sösdala. Räddningstjänsten i Hässleholms kommun har ansvar för tillsyn enligt LSO på anläggningen.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: