Hässleholms kommun

POSOM, psykiskt och socialt omhändertagande

Om en större olycka eller katastrof inträffar i kommunen, eller om kommuninvånare är inblandade i olyckor utanför kommunen, finns ett nätverk av personer som kan träda in och stötta de drabbade och deras anhöriga.

POSOM är en förkortning av psykiskt och socialt omhändertagande.
Den centrala ledningsgruppen för POSOM i kommunen har beredskap för egna insatser vid större olyckor, och hjälper till med utbildnings- och inspirationsdagar för lokala krisgrupper.

Ledningsgruppen för POSOM:

  • Kallas in av kommunens krisledningsnämnd, krisledningsstab, socialchefen eller räddningsledaren vid räddningstjänsten
  • Träder i funktion vid större olyckor och katastrofer som sker i kommunen eller där många kommuninvånare är inblandade.
  • Ordnar samlingsplatser, mat, transporter med mera för drabbade och anhöriga.
  • Hjälper till med information till anhöriga och vid kontakter med massmedia.
  • Kallar in ytterligare resurser från olika organisationer vid behov.
  • Tar hänsyn till tystnadsplikt vid insatserna.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: