Hässleholms kommun

Kompostera hushållsavfall

Du kan själv kompostera ditt organiska hushållsavfall som till exempel matrester, hushållspapper och blommor. Innan du ordnar en egen kompost ska du göra en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Kompostera på rätt sätt

När du komposterar matrester, hushållspapper med mera ska du göra det i en behållare som är säker för skadedjur. Du kan också kompostera i en gödselvårdsanläggning tillsammans med gödsel. Det ska inte finnas några risker för människors hälsa eller för miljön när du komposterar.

För att en behållare ska vara skadedjurssäker ska hål eller springor i behållaren inte vara större än fem millimeter.

Du får kompostera trädgårdsavfall som löv och kvistar utan att du har gjort en anmälan om kompostering.

Anmäl din kompostering

Du ska anmäla din kompostering till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Det kostar ingenting att anmäla din kompost.

Anmäl kompostering av matavfall Pdf, 362.2 kB.

Samma sophämtningsavgift

Även om du har en egen kompost betalar du samma avgift som tidigare för din sophämtning.

Om du har frågor om sophämtning och renhållning ska du kontakta Hässleholm Miljö.

Hässleholm Miljös kundtjänst Länk till annan webbplats.

För dig som inte kan använda e-tjänsten:

Beställ blanketten "Anmäl kompostering av matavfall" hos Kontaktcenter.

E-post: kontaktcenter@hassleholm.se

Telefon: 0451-26 70 00

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: