Hässleholms kommun

Skylt

Du behöver söka bygglov för att sätta upp en permanent skylt inom detaljplanerat område om skylten är större än 1,0 m² .

Skicka med följande handlingar

Kartutdrag
Fasadritning

Inom detaljplan

För permanent uppsättning av nya skyltar som är större än 1,0 m² behöver du söka bygglov. För en orienteringstavla behöver du söka bygglov om skyltens area är större än 2,0 m².

Du behöver söka bygglov även om den nya skylten ska ersätta en befintlig skylt.

Om du sätter upp skylten för ett tillfälligt arrangemang får den sitta uppe i max fyra veckor utan bygglov.

Du behöver alltid bygglov för att placera skyltar på byggnader, eller inom bebyggelseområden, som är särskilt värdefulla.

Du behöver alltid fastighetsägarens tillstånd om du sätter upp skyltar.

Placerar du skylten på allmän plats (gata, torg eller park) behöver du tillstånd från polisen enligt ordningslagen.

Utanför detaljplan

Utanför detaljplan behöver du tillstånd från länsstyrelsen för varaktigt uppsatta skyltar. Står skylten inom vägområde behöver du även tillstånd från Trafikverket.

Du behöver även söka tillstånd om du placerar skylten på en vagn eller om skylten förses med hjul. Du söker båda tillstånden hos Länsstyrelsen i Skåne. Uppsättning av skyltar kräver dessutom alltid fastighetsägarens tillstånd.

Du hittar mer information om detta på länsstyrelsens webbplats.

Reklamskyltar utmed väg, Länsstyrelsen i Skåne Länk till annan webbplats.

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Behöver du hjälp med blankett istället för e-tjänst?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: