Hässleholms kommun

Markarbeten, ändra marknivå

Du kan behöva söka marklov om du ska ändra markens nivå inom detaljplanerat område.

Skicka med följande handlingar

Situationsplan
Marksektionsritning

Inom detaljplan

Sök marklov om du ska:

  • Ändra markens nivå med mer än 0,5 meter. Det gäller oavsett om du höjer eller sänker markens nivå.

Utanför detaljplan

Ändring av marknivå utanför detaljplan är inte marklovspliktigt. Men inom strandskyddat område krävs det samråd med miljö- och stadsbyggnadsnämnden innan åtgärden får påbörjas.

Tänk på att alltid samråda med länsstyrelsen i god tid för åtgärder inom strandskyddsområde.

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Beställ blanketten "Ansök om marklov" och/eller "Anmäl samråd inom strandskyddat område" hos kontaktcenter.

E-post till kontaktcenter@hassleholm.se

0451-26 70 00

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: