Hässleholms kommun

Solceller eller solpaneler

Du behöver oftast inte bygglov eller anmälan för att sätta upp solceller eller solpaneler på din byggnad eller tomt inom detaljplanerat område. Läs mer nedan om vad som gäller.

Skicka med följande handlingar

Situationsplan
Fasadritning

Inom och utanför detaljplan

Du kan ofta utan bygglov eller anmälan sätta upp solceller eller solpaneler på din byggnad eller tomt inom detaljplanerat område.

Undantag

Det krävs dock alltid bygglov för solceller eller solpaneler som ska monteras:

  • Så att de inte följer byggnadens form.
  • På byggnader eller inom bebyggelseområden med kulturhistoriskt värde.
  • Inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Solpaneler på marken

Du behöver inte bygglov för att sätta upp solceller eller solpaneler på marken men strandskyddsdispens kan krävas om du bor inom område med strandskydd.

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Behöver du hjälp med blankett istället för e-tjänst?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: