Hässleholms kommun

Solceller eller solpaneler

Du behöver oftast inte bygglov eller anmälan för att sätta upp solceller eller solpaneler på din byggnad eller tomt inom detaljplanerat område. Läs mer nedan om vad som gäller.

Inom och utanför detaljplan

Du kan ofta utan bygglov eller anmälan sätta upp solceller eller solpaneler på din byggnad eller tomt inom detaljplanerat område.

Undantag

Det krävs dock alltid bygglov för solceller eller solpaneler som ska monteras:

  • Så att de inte följer byggnadens form.
  • På byggnader eller inom bebyggelseområden med kulturhistoriskt värde.
  • Inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Integrerade solceller eller solpaneler

Inom detaljplanerat område kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan för integrerade solceller som ersätter tidigare tak- eller fasadmaterial.

Utanför detaljplan kan du behöva göra en anmälan om solcellerna eller solpanelerna innebär en stor förändring av byggnadens konstruktion eller brandskydd.

Solpaneler på marken

Du behöver sällan bygglov för fristående solpaneler eller solceller. Dessa behöver du bara bygglov för om de räknas som en byggnad. Om det under det fristående solcellerna skapas ett utrymme som är minst 1,7 meter högt i någon del, så kan det ses som en byggnad.

Tänk också på att du kan behöva söka strandskyddsdispens om du bor inom område med strandskydd.

Skicka med följande handlingar

Enkel nybyggnadskarta utan höjder (placering på mark)
Kartutdrag (placering på fasad eller tak)
Fasadritning
Takplanritning
Fotografi på byggnaden
Konstruktionsritning/detaljerad sektionsritning som visar fästanordningen.

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Behöver du hjälp med blankett istället för e-tjänst?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: