Hässleholms kommun

Bostadshus

Du måste söka bygglov om du ska bygga ett nytt bostadshus.

Skicka med följande handlingar

Nybyggnadskarta (inom detaljplan)
Enkel nybyggnadskarta (utanför detaljplan)
Planritning
Sektionsritning
Fasadritning

Inom detaljplan

Du måste söka bygglov om du ska bygga ett nytt bostadshus.

Utanför detaljplan

Du måste söka bygglov om du ska bygga ett nytt bostadshus.

Gäller det byggnation på obebyggd fastighet utanför detaljplan har du möjlighet att först söka ett förhandsbesked.

Du behöver inte ha färdiga ritningar på det du ska bygga för att ansöka om förhandsbesked.

Ett positivt förhandsbesked gäller under två år, under förutsättning att:

1. bygglovsansökan lämnas in under den perioden

2. ansökan stämmer överens med förhandsbeskedet och följer eventuella villkor i det.

Lämnar du in din ansökan om bygglov efter mer än två år så kan du inte längre räkna med att få bygglov beviljat.

Nybyggnadskarta

Tänk på att du behöver ha ansökt om nybyggnadskarta innan du söker bygglov för att bygga nytt hus.

Nybyggnadskarta säkerställer tomtgränser och husets placering.

Inom detaljplanelagt område krävs en nybyggnadskarta. Utanför detaljplan räcker det med en enkel nybyggnadskarta.

Nybyggnadskartan beställs av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens mät- och GIS-avdelningen.

Beställ nybyggnadskarta Pdf, 184.7 kB.

Kontrollansvarig

För att de tekniska krav som ställs på byggnationen ska bli tillgodosedda ska byggherren utse en kontrollansvarig (KA). Den kontrollansvarige biträder byggherren och deltar i byggsamråd och de besiktningar/kontroller som kan behövas enligt kontrollplanen.

En kontrollansvarig måste vara certifierad.

Certifierade kontrollansvariga finns på Boverkets webbplats.

Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ritningsexempel

Nybyggnad en- och tvåbostadshus Pdf, 1.8 MB.

Detaljerad teknisk sektion (källare) Pdf, 152.1 kB.

Detaljerad teknisk sektion (platta på mark) Pdf, 353 kB.

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Behöver du hjälp med blankett istället för e-tjänst?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: