Hässleholms kommun

Hiss och andra motordrivna anordningar

Du behöver lämna in en anmälan och få startbesked för att installera hiss eller väsentligen ändra en redan installerad hiss.

Skicka med följande handlingar:

Kartutdrag
Planritning

Inom och utanför detaljplan

Du behöver lämna in en anmälan och få startbesked för att installera hiss eller väsentligen ändra en redan installerad hiss.

Hissar och vissa andra motordrivna anordningar (rulltrappor, trapphissar, lyftplattor) ska vara utförda och installerade så att de ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll och tillsyn.

Ska besiktigas

De ska besiktigas innan de tas i bruk och sedan med återkommande intervaller. När de tagits i bruk är det fastighetsägaren eller den som ansvarar för anordningen som ansvarar för att besiktningen utförs.

Besiktning ska utföras av en besiktningsman från ett av SWEDAC ackrediterat besiktningsorgan. När besiktning har utförts anslås detta i hissen.

På anslaget får du upplysningar om:

  • När besiktningen är gjord.
  • Hur många som samtidigt kan använda hissen.
  • Maxlast.
  • Vilken typ av hiss det är.
  • När nästa besiktning ska utföras.

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Behöver du hjälp med blankett istället för e-tjänst?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: