Hässleholms kommun

Arkiv och ritningar

I miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens digitala ritningsarkiv finns bygglovsritningar för byggnader i Hässleholms kommun från 1974 och framåt.

Beställ via vår e-tjänst

Du beställer enklast ritningar via vår e-tjänst ovan.

Kommunarkivet

Äldre bygglovsritningar finns i pappersformat i kommunarkivet.

Kommunarkivet

Exempel på ritningar som kan finnas i arkivet

  • Situationsplaner
  • Fasadritningar
  • Planlösningar
  • Sektionsritningar
  • Konstruktionsritningar
  • VA-ritningar
  • Teknisk beskrivning

Har du frågor kan du kontakta vårt kontaktcenter

Telefon: 0451-26 70 00

E-post: kontaktcenter@hassleholm.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: