Hässleholms kommun

Förbered din ansökan

Du behöver ofta skicka in flera olika handlingar när du ska bygga, ändra eller riva någonting. Här får du veta mer.

Så här söker du bygglov

I filmen får du veta vad du ska tänka på när du söker bygglov. Klicka på bilden för att se filmen via Hässleholms kommuns Youtubekanal.

Bild på hantverkare med verktygsbälte. På bilden finns en textruta där det står Ska du bygga till eller bygga om

Klicka på bilden för att se filmen om hur du ansöker om bygglov.

Ladda ner kartor och planbeskrivningar

I Detaljplanekartan hittar du information om detaljplaner och fastighetsplaner.

Du kan ladda ner plankartor och planbeskrivningar.

Här finns även information om kommunens pågående planarbete.

Detaljplanekartan Länk till annan webbplats.

Vad gäller för din fastighet?

Skriv in din adress eller fastighetsbeteckning i sökrutan uppe till höger.

Klicka på den markerade fastigheten i kartan. En ny klickbar ruta kommer då fram. Under Detaljplan finns tre klickbara rubriker:

Planbeskrivning

Plankarta

Plankarta med gällande områdesgräns.

I dokumenten hittar du information om fastigheten.

Detaljplanekartan Länk till annan webbplats.

Använd våra e-tjänster

Använd våra e-tjänster om du vill söka bygglov, göra en anmälan eller beställa kartunderlag till din ansökan.

I e-tjänsten loggar du in med bank-id och följer ditt ärende från ansökan/anmälan till beslut. Ritningar och andra handlingar laddar du upp som pdf-dokument, en pdf-fil för varje handling.

Behöver du hjälp med blankett istället för e-tjänst?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

 

Mejla din ansökan/anmälan samt tillhörande handlingar till miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

E-post: stadsbyggnad@hassleholm.se

 

Skriver du ut på papper ska handlingarna skickas till:

Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

281 80 Hässleholm

 

Du kan också lämna dina handlingar direkt i Stadshusets entré, Nytorget 1, Hässleholm.

Tänk på att om din ansökan är digital, korrekt ifylld och har rätt typ av information går ditt ärende snabbare att handlägga.

Det är plan- och bygglagen som reglerar var och hur du får bygga. Lagen reglerar hur kommunen hanterar ansökningar om lov och anmälan och vilka krav som ställs på det som byggs.

 

Ett byggprojekt är en stor investering så därför är det viktigt att det blir rätt från början.

Du som är fastighetsägare och byggherre är alltid ansvarig för att alla åtgärder som utförs på din fastighet följer gällande lag.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: