Hässleholms kommun

Kommunarkiv

Kommunarkivet bevarar allmänna handlingar från kommunens verksamheter. Kommunens digitala handlingar arkiveras hos kommunalförbundet Sydarkivera.

Om kommunarkivet

Kommunarkivet finns i Stadshuset vid Nytorget i Hässleholm. I arkivet finns huvudsakligen handlingar från kommunala verksamheter.

Kontakta oss

Hör av dig till vårt kontaktcenter om du behöver hjälp med skolbetyg eller information om äldre fastigheter.

Telefonnummer: 0451-26 70 00.

Forskarbesök

För tillfället går det inte att boka besök på Hässleholms kommunarkiv för att ta del av arkivets handlingar.

Så får du ut en arkivhandling

Kommunens handlingar omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att vem som helst har rätt att begära ut dem. När du begär ut allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess har du rätt att vara anonym.

Tänk på att det kan ta lite tid att få ut handlingar som omfattas av sekretess, eftersom vi måste göra en prövning av din rätt att få ut dem. Du måste också identifiera dig för att kunna få ut sekretessbelagda handlingar.

Kontakta kommunarkivet så hjälper vi dig. Du når oss enklast via e-post.

E-post: kommunarkivet@hassleholm.se

Information om fastigheter

I kommunarkivet finns äldre ritningar och bygglovshandlingar för fastigheter byggda före 1974. Det finns inte alltid bygglov eller ritningar för alla fastigheter, vilket till exempel kan bero på olika krav för bygglov vid olika tidsperioder.

Nyare bygglovshandlingar kan du få via miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Betyg och skolhandlingar

Betyg, klasslistor och skolkataloger är allmänna handlingar som vem som helst kan begära ut. Skolhälsovårdsjournaler omfattas av sekretess, men du har alltid rätt att få ut din egen.

I kommunarkivet förvaras framför allt äldre skolhandlingar, medan nyare betyg oftast finns på skolorna. Även friskolor ska lämna sina betyg till kommunarkivet efter en viss tid. Kommunarkivet har betyg och skolhälsovårdsjournaler från det nerlagda JB-gymnasiet i Hässleholm.

Arkivförteckning

Arkivförteckningen för handlingarna i Hässleholms kommunarkiv är sökbara i Riksarkivets nationella arkivdatabas (NAD). Välj Hässleholms kommunarkiv som förvaltande institution när du söker i databasen.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: