Hässleholms kommun

Skärmtak

Skärmtak räknas som en tillbyggnad och kan därför kräva bygglov. Läs mer om vad som gäller nedan.

Skicka med följande handlingar

Enkel nybyggnadskarta (inom detaljplan)
Enkel nybyggnadskarta utan höjder (utanför detaljplan)
Planritning
Sektionsritning
Fasadritning

Inom och utanför detaljplan

Skärmtak räknas som en tillbyggnad och kan därför kräva bygglov.

Undantag för en- och tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader krävs inte bygglov för skärmtak förutsatt att:

  • Den sammanlagda arean på samtliga skärmtak inte överskrider 15 m².
  • Skärmtaket ska vara över en skyddad uteplats vid en bostad eller över en balkong eller entré.
  • Skärmtaket får inte vara närmare din fastighetsgräns än 4,5 meter.
  • Skärmtaket får placeras närmare fastighetsgränsen om du har fått tillstånd från den berörda grannen.
  • Skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter ifrån parkmark, gatumark eller annan allmän plats.

Enkla konstruktioner

Observera att bygglovsbefrielsen endast omfattar enkla konstruktioner som på en sida är fäst i väggen, det vill säga inte takkonstruktioner med takpannor som fästs i den befintliga byggnadens tak.

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Behöver du hjälp med blankett istället för e-tjänst?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: