Hässleholms kommun

Verksamhetslokaler (handel, kontor, industri)

För nybyggnad och tillbyggnad av verksamhetslokal behöver du söka bygglov och få startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Skicka med följande handlingar

Situationsplan
Planritning
Sektionsritning
Fasadritning
Verksamhetsbeskrivning

Inom och utanför detaljplan

För nybyggnad och tillbyggnad av verksamhetslokal behöver du söka bygglov och få startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Beställ blanketten"Ansök om bygglov" hos kontaktcenter.

E-post till kontaktcenter@hassleholm.se

0451-26 70 00

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: