Hässleholms kommun

Ljusanordning

I områden med detaljplan krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra ljusanordning.

Skicka med följande handlingar

Enkel nybyggnadskarta utan höjder
Fasadritning
Beskrivning av ljusanordning
Ljusdiagram

Inom detaljplan

I områden med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra ljusanordning.

Lovplikten gäller för armaturer som har större omgivningspåverkan eller placeras på master som är högre än normal gatubelysning, till exempel belysningsmaster vid idrottsplatser och strålkastare. Du behöver också bygglov för ljusanordning om den placeras på byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.

Utanför detaljplan

Åtgärden kräver varken bygglov eller anmälan.

Nära allmän väg

Vid allmänna vägar kan du behöva tillstånd enligt väglagen. Inom ett vägområde behöver du väghållningsmyndighetens (ofta Trafikverket eller kommunen) tillstånd. Intill ett vägområde behöver du tillstånd från länsstyrelsen.

Läs mer om vägområden på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Behöver du hjälp med blankett istället för e-tjänst?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: