Hässleholms kommun

Ljusanordning

I områden med detaljplan krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra ljusanordning.

Skicka med följande handlingar

Situationsplan
Fasadritning
Beskrivning av ljusanordning
Ljusdiagram

Inom detaljplan

I områden med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra ljusanordning.

Lovplikten gäller för armaturer som har större omgivningspåverkan eller placeras på master som är högre än normal gatubelysning eller placeras på byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.

Utanför detaljplan

Åtgärden kräver varken bygglov eller anmälan.

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Beställ blanketten "Ansök om bygglov" hos kontaktcenter.

E-post till kontaktcenter@hassleholm.se

0451-26 70 00

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: