Hässleholms kommun

Ljusanordning

I områden med detaljplan krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra ljusanordning.

Skicka med följande handlingar

Enkel nybyggnadskarta utan höjder
Fasadritning
Beskrivning av ljusanordning
Ljusdiagram

Inom detaljplan

I områden med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra ljusanordning.

Lovplikten gäller för armaturer som har större omgivningspåverkan eller placeras på master som är högre än normal gatubelysning eller placeras på byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.

Utanför detaljplan

Åtgärden kräver varken bygglov eller anmälan.

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Behöver du hjälp med blankett istället för e-tjänst?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: