Hässleholms kommun

Pool

Du behöver inte söka bygglov för att bygga en pool. Men tänk på att om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket kräva bygglov. Låga konstruktioner kräver dock inte lov.

Skicka med följande handlingar

Enkel nybyggnadskarta utan höjder
Planritning
Sektionsritning

Inom och utanför detaljplan

Du behöver inte söka bygglov för att bygga en pool.

Men tänk på att om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket kräva bygglov. Låga konstruktioner kräver dock inte lov. Tänk dock på att åtgärden kan kräva tillstånd från andra myndigheter. Kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen för mer information.

Även plank som sätts upp i syfte att skapa insynsskydd kan kräva bygglov.

Läs mer om plank, mur, staket (enbostadshus)

Säkert för barn

Det är viktigt att inhägnaden eller poolskyddet uppfyller krav för barnsäkerhet på tomt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en broschyr för hur en pool kan göras barnsäker.

Barnsäker pool och trädgårdsdamm, MSB Länk till annan webbplats.

Tömning av pool

Enligt Hässleholms Vatten får du inte släppa ut klorerat vatten i dagvattenbrunnar. Det vattnet går direkt ut i sjöar och vattendrag och skadar växt- och djurlivet. Det är heller inte tillåtet att släppa ut poolvatten i spillvattnet (avloppet). Du får alltså inte leda vattnet från poolen in till en golvbrunn i fastigheten, wc, kök, gatubrunn eller motsvarande.


Gör så här:
Om du har använt klor i poolen så måste det försvinna innan tömning. Låt poolen stå i ett par dagar i solen för att fritt klor ska förbrukas. Du kan också avklorera vattnet med avsedd kemikalie (finns i butiker för pooltillbehör). När kloret är borta, släpp ut vattnet på fastighetens gräsmatta, lite i taget så att det hinner sjunka undan. Tänk på att se till att grannar inte störs av vattnet.

Mer information finns på Hässleholms Vattens webbplats.

Hässleholms Vattens webbplats Länk till annan webbplats.

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Behöver du hjälp med blankett istället för e-tjänst?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: