Hässleholms kommun

Eldstad, kamin, panna, skorsten

Du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du installerar eldstad, kamin, kakelugn, panna och/eller skorsten.

Skicka med följande handlingar

Kartutdrag (om det finns flera byggnader på fastigheten)
Planritning
Sektionsritning
Fasadritning (om utsidan påverkas)
Prestandadeklaration för eldstad/rökkanal

Inom och utanför detaljplan

Du måste göra en anmälan om åtgärd och få ett startbesked innan du installerar eldstad, kamin, kakelugn, panna och/eller skorsten.

Anmälan och startbesked krävs också om du ska montera en kassett i befintlig eldstad/öppen spis eller om du ska byta brännare eller anordning av bränsletillförsel till följd av bränslebyte, till exempel från ved till pellets.

Det här gäller vid byte

Att byta en eldstad till en likvärdig kräver ingen anmälan.

Med likvärdig menas att eldstaden har samma bränsletyp och likvärdig effekt samt att den ansluts till samma rökkanal med samma placering.

Att byta skorsten/rökkanal är anmälningspliktigt även om du byter till en likvärdig. Däremot krävs ingen anmälan om skorsten/rökkanal renoveras genom att du till exempel monterar ett insatsrör.

Oavsett om åtgärden är anmälningspliktig eller inte ska den kamin, panna eller kassett som ska installeras uppfylla kraven på till exempel förbränning enligt Boverkets byggregler samt vara typ- och miljögodkänd.

Du kan läsa mer om detta på Boverkets webbplats.

Boverket om förbränning och förbränningsgaser Länk till annan webbplats.

När åtgärden är genomförd

När du genomfört åtgärden ska du lämna in en begäran om slutbesked.

Där intygar du att åtgärderna är utförda enligt de handlingar som har legat till grund för startbeskedet. Likaså krävs att sotaren godkänner installationen (eldstad och rökkanal). Ett besiktningsintyg ska skickas in till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Oftast skickas intyget in av sotaren direkt.

Du begär enklast slutbesked via vår e-tjänst.

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Behöver du hjälp med blankett istället för e-tjänst?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: