Hässleholms kommun

Växthus

Ett växthus kan kräva bygglov, anmälan eller vara helt fritt från bygglov och anmälan. Det beror på storleken på växthuset och var du ska bygga det.

Skicka med följande handlingar

Enkel nybyggnadskarta alternativt Enkel nybyggnadskarta utan höjder (Läs mer under rubriken Kartunderlag.)
Planritning
Sektionsritning
Fasadritning

Kartunderlag

Ska du bygga ett växthus inom detaljplan behöver du en enkel nybyggnadskarta.

Ska du bygga ett växthus utanför detaljplan behöver du en enkel nybyggnadskarta utan höjder.

Undantag för en- och tvåbostadshus

Ett växthus som tillhör ett en- eller tvåbostadshus kan gå under lagstiftningen för attefallsåtgärder eller friggebod.

För växthus mindre än 30 m²
Läs om attefallshus

För växthus mindre än 15 m²
Läs om friggebod

Inom detaljplan

Om växthuset inte kan ses som attefallshus eller friggebod måste du ansöka om bygglov och få startbesked om du ska uppföra ett växthus inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse.

Utanför detaljplan

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du uppföra ett växthus utan bygglov eller anmälan om följande förutsättningar uppfylls:

  • Växthuset får inte dominera över befintligt bostadshus på fastigheten, den får till exempel inte vara större eller högre.
  • Växthuset får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.
  • Hela växthuset ska uppföras i bostadshusets omedelbara närhet, det vill säga inom 25 meter.

Strandskydd och annan lagstiftning

Sök dispens från strandskyddet om du ska bygga ett växthus i ett område med strandskydd.

Tänk på att det kan krävas tillstånd enligt annan lagstiftning, som kulturmiljölag och väglag.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Behöver du hjälp med blankett istället för e-tjänst?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: