Hässleholms kommun

Takkupa (attefall)

Du behöver ofta bygglov för att bygga takkupa, men genom de så kallade attefallsreglerna räcker det ibland med att du som har ett en- eller tvåbostadshus gör en anmälan och inväntar startbesked.

Läs gärna informationen här innan du skickar in din anmälan.

Skicka med följande handlingar

Kartutdrag
Planritning
Sektionsritning
Fasadritning

Inom detaljplan

Du behöver ofta bygglov för takkupa, men genom de så kallade attefallsreglerna räcker det ibland med att du som har ett en- eller tvåbostadshus gör en anmälan och inväntar startbesked.

Högst två takkupor

På ett bostadshus som saknar takkupor får du bygga högst två takkupor. På ett bostadshus som redan har en takkupa får du bygga ytterligare en takkupa.

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda

  • Takkuporna ska uppta högst halva takfallet.
  • De får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Det innebär att om du behöver kapa en takstol är det inte längre en attefallstakkupa.

Du behöver söka bygglov om

  • De befintliga byggnaderna eller bebyggelseområdet anses särskilt kulturhistoriskt värdefulla.
  • Reglerna för attefallstakkupa inte är tillämpliga.

Utanför detaljplan

Du behöver inte göra en anmälan utanför detaljplan.

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Behöver du hjälp med blankett istället för e-tjänst?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: