Hässleholms kommun

Tillbyggnad

Du måste ansöka om bygglov och få startbesked om du ska uppföra en ny tillbyggnad större än 15 m² inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse.

Skicka med följande handlingar

Enkel nybyggnadskarta (inom detaljplan)
Enkel nybyggnadskarta utan höjder (utanför detaljplan)
Planritning
Sektionsritning
Fasadritning

Undantag för en- och tvåbostadshus

Det här gäller för attefallstillbyggnad

Inom detaljplan

Du måste ansöka om bygglov och få startbesked om du ska uppföra en ny tillbyggnad större än 15 m² inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse.

Utanför detaljplan

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du uppföra en liten tillbyggnad utan bygglov eller anmälan om följande förutsättningar uppfylls:

  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
  • Tillbyggnaden får inte dominera över befintlig bebyggelse på fastigheten.
  • Tillbyggnaden får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.

Lov krävs för verksamhetslokal

För tillbyggnader av verksamhetslokaler krävs alltid bygglov.

Annan lagstiftning

Tänk på att även om bygglov inte krävs så kan det krävas tillstånd enligt annan lagstiftning, som till exempel miljöbalken (strandskydd), kulturmiljölag och väglag.

Ritningsexempel

Tillbyggnad en- och tvåbostadshus Pdf, 1.6 MB.

Tillbyggnad av enbostadshus, uterum Pdf, 585.6 kB.

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Behöver du hjälp med blankett istället för e-tjänst?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: