Hässleholms kommun

Ekonomibyggnad

Inom detaljplan krävs alltid bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av ekonomibyggnader. Utanför detaljplan krävs oftast varken bygglov eller anmälan. Läs gärna informationen nedan.

Skicka med följande handlingar

Enkel nybyggnadskarta
Planritning
Sektionsritning
Fasadritning

Inom detaljplan

Du behöver alltid söka bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av ekonomibyggnader inom detaljplan.

Utanför detaljplan

Utanför detaljplan behöver du varken söka bygglov eller göra en anmälan.

Jord/skogsbruk ska bedrivas

För att en byggnad ska räknas som en ekonomibyggnad krävs att det bedrivs ett bärkraftigt jord- eller skogsbruk på fastigheten. Byggnadens användning måste vara direkt kopplad till det jord- eller skogsbruk som bedrivs. Ridhus, mejerier, slakthus, sågverk med mera anses oftast inte vara ekonomibyggnader utan lovpliktiga verksamhetslokaler.

Om det inte är en ekonomibyggnad

Ska byggnaden användas som personbilsgarage, förråd, pannrum, gäststuga eller liknande som inte berör jord- och skogsbruksverksamhet räknas det som en komplementbyggnad till din bostad.

Det här gäller för komplementbyggnad

Annan lagstiftning

Inom strandskyddat område kan det vara aktuellt med strandskyddsdispens.

Sök i Detaljplanekartan för att få veta vad som gäller för din fastighet.

Detaljplanekartan Länk till annan webbplats.

Du kan också vända dig till kontaktcenter.

Telefon: 0451-26 70 00

E-post: kontaktcenter@hassleholm.se

Andra krav

Ekonomibyggnaden kan kräva tillstånd enligt annan lagstiftning till exempel miljöbalken, kulturmiljölag och väglag.

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Behöver du hjälp med blankett istället för e-tjänst?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: